Müsahibə

Bir pərdəlik pyesə sığışanlar...

Azərbaycan teatr tamaşaçısına, sənətə vəfalı zümrəyə onun adı və imzası yaxşı tanışdır. Uzun illərdir əsərləri sərasər teatr səhnələrin...