Xatirə təqvimi 31 yanvar – 2 fevral

Azərbaycan   31 yanvar 1879 – Tanınmış satirik şair Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov; 1879 – 3.1.1927) Bakının Əmircan kəndində doğulub. “Molla Nəsrəddin”, “Şeypur” və s. jurnallarda şeirləri dərc edilib. “Səfa” cəmiyyəti nəzdindəki tea... Ətraflı

Xatirə təqvimi 28-30 yanvar

Azərbaycan 28 yanvar 1908 – Bəstəkar, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Boris İsaakoviç Zeydman (1908-1981) Peterburqda anadan olub. Ü.Hacıbəylinin dəvəti ilə Bakıya gəlib, Dövlət Konservatoriyasında dərs deyib (1940-60). “Maskarad”, “Ağıldan bəla” ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 25-27 yanvar

Azərbaycan   25 yanvar 1887 – Yazıçı, ədəbiyyatşünas, pedaqoq Seyid Hüseyn (Hüseyn Mirkazım oğlu Sadıqzadə; 1887 – 6.1.1938) Bakıda doğulub. Repressiya qurbanı olub. 25 yanvar 1984 – Görkəmli aktyor, Xalq artisti Məmmədrza İsa oğlu Şeyxzamanov (4.8.1... Ətraflı

Xatirə təqvimi 21-24 yanvar

Azərbaycan   21 yanvar 1907 – Tarixçi və iqtisadçı, akademik Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə (1907 – 22.1.1992) Bakının Əmircan kəndində doğulub. Azərbaycan xalqının etnogenezinə dair tədqiqat əsərlərinin müəllifidir. 21 yanvar 1924 – Xalq artisti, bəs... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17-20 yanvar

Azərbaycan 17 yanvar 1926 – Şairə Mədinə Gülgün (Mədinə Nurulla qızı Ələkbərzadə; 1926 – 17.2.1991) Bakıda doğulub. “Təbrizin baharı”, “Xatirələrimin nəğməsi”, “Dünyamızın sabahı” və s. kitabların müəllifidir. 17 yanvar 1929 –... Ətraflı

Xatirə təqvimi 12-16 yanvar

Azərbaycan   12 yanvar 1908 (yeni təqvimlə 25 yanvar) – Üzeyir Hacıbəylinin Məhəmməd Füzulinin poeması əsasında yazdığı “Leyli və Məcnun” operası Bakıda tamaşaya qoyulub. Bu, müsəlman Şərqində yaranan ilk opera idi. 12 yanvar 1928 – Ədəbiyyatşünas və ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 6-11 yanvar

Azərbaycan 6 yanvar 1907 – Görkəmli aktyor, SSRİ Xalq artisti İsmayıl Yusif oğlu Dağıstanlı (Hacıyev; 1907 – 1.4.1980) Qax rayonunun Zərnə kəndində doğulub. 6 yanvar 1914 – Əməkdar artist Nəcibə Məcid qızı Behbudova (1914-1999) Tiflisdə anadan olub. 6 yanvar 1938 – Məşhu... Ətraflı

Xatirə təqvimi 23-26 dekabr

Azərbaycan 23 dekabr 1911 – Şərqşünas, tərcüməçi, professor, Əməkdar elm xadimi Məmməd Mübariz Əli oğlu Əlizadə (1911 – 9.4.1994) anadan olub. 23 dekabr 1913 – Əməkdar artist İmamverdi Salman oğlu Bağırov (1913 – 6.5.1985) anadan olub. 23 dekabr 1923 &nd... Ətraflı

Xatirə təqvimi 20-22 dekabr

Azərbaycan 20 dekabr 1905 – Ədəbiyyatşünas Atababa Daşdəmir oğlu Musaxanlı (1905 – 14.8.1941) Bakıda doğulub. “Kitabi-Dədə Qorqud”un ilk tədqiqatçılarından biridir. 20 dekabr 1939 – Teatrşünas, sənətşünaslıq namizədi Məmmədşah Qədim oğlu Atayev (19... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17-19 dekabr

Azərbaycan 17 dekabr 1905 – Xalq şairi Osman Sarıvəlli (Osman Abdulla oğlu Qurbanov; 1905 – 3.7.1990) Qazax rayonunun Sarıvəlli (İkinci Şıxlı) kəndində anadan olub. Bir çox şeirlərinə mahnılar bəstələnib. 17 dekabr 1924 – Filologiya elmləri doktoru, Əməkdar jurnalist, profes... Ətraflı