İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Milli Kitabxanaya təşəkkür edirik. 70 il əvvəl...   “Ən yaxşı kütləvi mahnılar &... Ətraflı

Təqvim 18-20 iyul

Azərbaycan 18 iyul 1018 – Böyük türk mütəfəkkiri və dövlət xadimi Nizamülmülk (tam adı Əbu Əli Əl-Həsən ət-Tusi Nizamülmülk; 1018 - 14.10. 1092) anadan olub. Səlcuq sultanları Alparslan və Məlikşahın vəziri olub, “Siyasətnamə” kitabının ... Ətraflı

Təqvim 14-17 iyul

Azərbaycan 14 iyul 1905 – Aşıq Alıxan Qarayazılı (Alıxan Qurban oğlu Ömərov; 1905-1998) Gürcüstanın Qarayazı bölgəsinin Kosalı kəndində anadan olub. 14 iyul 1914 – Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Kövsər Məmməd qızı Tarıverdiyeva (1914-2014) İrəvan şəhə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Milli Kitabxanaya təşəkkür edirik. 40 il əvvəl...   Ümumittifaq sərgisi üç... Ətraflı

Təqvim (10-13 iyul)

Azərbaycan   10 iyul 1835 – Görkəmli şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani (Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə; 1835 - 20.5.1888) Şamaxıda anadan olub. Azərbaycan lirik və satirik poeziyasını zənginləşdirib, “Əkinçi”, “Ziya” qəzetlərində ... Ətraflı

TƏQVİM 1-9 iyul

Azərbaycan 1 iyul 1925 - Ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi, professor Pənah İmran oğlu Xəlilov Gürcüstanın Marneuli rayonunun Sadaxlı kəndində doğulub. Rus dilindən tərcümələr edib. 1 iyul 1926 - Bakıda “Komsomol” adlı aylıq ədəbi, siyasi və elmi jurnalın 1-c... Ətraflı

Təqvim 27-30 iyun

Azərbaycan 27 iyun 1924 - Xalq artisti Məlik Yusif oğlu Dadaşov (1924 - 3.12. 1996) Bakıda anadan olub. 1950-ci ildən Akademik Dram Teatrında çalışıb. Teatr və televiziya tamaşalarında, “Dəli Kür”, “İyirmialtılar”, “Birisigün gecə yarısı”, “... Ətraflı

TƏQVİM (22-26 iyun)

Azərbaycan 22 iyun 1802 - Şərq­şü­nas, maarif­çi Mir­zə Ka­zım bəy (Mir­zə Mə­həm­məd Əli Ha­cı Qa­sım oğ­lu; 1802-1870) ana­dan olub. Pe­ter­burq Uni­ver­si­te­ti­ni bi­ti­rib, 1839-cu il­də «T... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Azərbaycan Milli Kitabxanasına təşəkkür edirik.   Poeziyada və mahnılarda komsomolun tərənn... Ətraflı

TƏQVİM (16-21 iyun)

Azərbaycan 16 iyun 1864 – Maarif xadimi Həbib bəy Hacı İbrahimxəlil oğlu Mahmudbəyov (1864 - 30.7.1928) anadan olub. 16 iyun 1888 – Xalq artisti Hacıağa Abbasov (1888 - 7.5.1975) Bakının Maştağa kəndində doğulub. 1921-ci ildən özünün yaratdığı Tənqid-Təbliğ Teatrına, daha ... Ətraflı