Təqvim 24-26 oktyabr

Azərbaycan 24 oktyabr 1882 – Böyük şair-dramaturq Hüseyn Cavid (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə; 1882 - 5.12.1941) Naxçıvanda anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum dramların, tarixi-fəlsəfi pyeslərin (“İblis”, “Topal Teymur”, “Şe... Ətraflı

Təqvim 20-23 oktyabr

Azərbaycan 20 oktyabr 1910 – İlk azərbaycanlı qadın teatr rəssamlarından İzzət Əli qızı Seyidova (20.10.1910 - 30.11.1973) anadan olub. Leninqrad Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunda oxuyub, 1938-ci ildən Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərib. 20 oktyabr 1913 – ... Ətraflı

Təqvim 17-19 oktyabr

Azərbaycan 17 oktyabr 1612 – Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında növbəti müharibənin yekunlarına dair Sərab sülhü imzalanıb. Saziş iki ölkə arasında 1555-ci ildə bağlanmış Amasya sülhünün şərtlərini bərpa edib. Osmanlı Qərbi Gürcüstanı v... Ətraflı

Təqvim 13-16 oktyabr

Azərbaycan 13 oktyabr 1938 – Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperator Şərif Şərifov (1938 – 26.9.2008) Bakıda anadan olub. Filmləri: “Yol əhvalatı”, “Əzablı yollar”, “Şir evdən getdi”, “Qərib cinlər diyarında” və s. 13 oktyabr 1974 – Xa... Ətraflı

Təqvim 10-12 oktyabr

Azərbaycan 10 oktyabr 1911 – Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Abbas Fəttah oğlu Zamanov (1911-1993) Naxçıvanın Şərur rayonunda anadan olub. 10 oktyabr 1935 – Əməkdar incəsənət xadimi, şair Həmid Abbas (Həmid Mə... Ətraflı

Təqvim (5-9 oktyabr)

Azərbaycan 5 oktyabr 1928 – Ədəbiyyatşünas Məsud Əlioğlu (Vəliyev; 1928-1973) Qubadlı rayonunun Mahmudlu kəndində anadan olub. 5 oktyabr 1935 – Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, professor Xəyyam Hadı oğlu Mirzəzadə (1935 – 30.7.2018) Bakıda anadan olub. “Ağlar və qar... Ətraflı

Təqvim 29 sentyabr – 4 oktyabr

Azərbaycan 29 sentyabr 1833 – Şair, rəssam, xəttat, musiqişünas, təzkirəçi Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) Şuşada doğulub. “Təzkireyi-Nəvvab” toplusunda Qarabağda doğulmuş 100-dən artıq şairin həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumatlar toplanıb. Şuşada “Mə... Ətraflı

Təqvim 25-28 sentyabr

Azərbaycan 25 sentyabr 1890 – Folklorşünas alim, Əməkdar mədəniyyət işçisi Əbülqasım Nurməmməd oğlu Hüseynzadə (1890 - 2.9.1988) anadan olub. 25 sentyabr 1913 – Xalq rəssamı Nüsrət Möhsün oğlu Fətullayev (1913 – 1.10.1987) Lənkəran rayonunda ana... Ətraflı

Təqvim 22-24 sentyabr

Azərbaycan 22 sentyabr 1865 – Milli teatrımızın ilk peşəkar aktyorlarından biri Cahangir Məşədi Rza oğlu Zeynalov (1865-1918) anadan olub. XX əsrin əvvəllərində “Nicat”, “Səfa” və “Nəşri-maarif” mədəni-maarif cəmiyyətləri nəzdindəki teatr truppalarında aktyo... Ətraflı

Təqvim 19-21 sentyabr

Azərbaycan 19 sentyabr 1992 – Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru adını almış  ilk azərbaycanlı qadın-ərəbşünas, professor Aidə Nəsir qızı İmanquliyeva (10.10.1939 - 1992) vəfat edib. Yeni dövr ərəb ədəbiyyatına dair tədqiqatların müəllifidir. Azər... Ətraflı