Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (28–31 dekabr)   211 il əvvəl...   31 dekabr 1812-ci ildə Rusiya-İran müharibəsi (1804–1813) gedişində Şimali Azərbaycan torpaqlarında işğalçılıq yürüşünü davam etdirən rus qoşunları Lənkəran xanlığının mərkəzi olan Lənkəran qala... Ətraflı

Xatirə təqvimi 27–31 dekabr

Azərbaycan   27 dekabr 1897 – Xalq artisti Yuzef Davidoviç Çarski (Tanxelson; 1897-1948) Tiflisdə doğulub. Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru (1928-ci ildən) olub. 27 dekabr 1912 – Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Zeynəb Talıb qızı Kazımova (1912 – 25.9... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (23–27 dekabr)   218 il əvvəl...   27 dekabr 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirəndən (may 1805) sonra Şirvan xanlığı üzərinə yürüşə başlayan rus qoşunları Şamaxı şəhərinə daxil olublar. Şirvan xanlığı çar Rusiyasına birlə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 23–26 dekabr

Azərbaycan   23 dekabr 1911 – Şərqşünas, tərcüməçi, professor, Əməkdar elm xadimi Məmməd Mübariz Əli oğlu Əlizadə (1911 – 9.4.1994) anadan olub. Nizaminin, Xaqaninin tədqiqatçısı olub. Mücirəddin Beyləqaninin şeirlərini farscadan dilimizə tərcü... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (20–22 dekabr)   106 il əvvəl...   20 dekabr 1917-ci ildə sovet dövlətinin təhlükəsizlik orqanı – Əksinqilab və sabotajla mübarizə üzrə Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyası (“VÇK”) yaradılıb. Komissiyanın sədri Felik... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–22 dekabr

Azərbaycan   19 dekabr 1921 – Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev (1921 – 21.8.2002) Bakıda anadan olub. “Çəltikçi qızlar”, “İmadəddin Nəsimi” və s. məşhur əsərlərin, &ldq... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (15–19 dekabr)   130 il əvvəl...   15 dekabr 1893-cü ildə danimarkalı alim Vilhelm Tomsen Orxon-Yenisey daş kitabələrindəki şifrləri açması və oradakı yazıları oxuması ilə bağlı Danimarka Kral Akademiyasında məruzə edib. Alimin qədim türk yazı mədəni... Ətraflı

Xatirə təqvimi 16–18 dekabr

Azərbaycan   16 dekabr 1898 – Xalq rəssamı Qəzənfər Ələkbər oğlu Xalıqov (1898 – 1.3.1981) Bakıda anadan olub. “Molla Nəsrəddin” jurnalında karikaturaçı kimi çalışıb, “Sehrli xalat”, “İstintaq davam edir” filmlərində geyim rəssamı ol... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (12–14 dekabr)   296 il əvvəl...   12 dekabr 1727-ci ildə Rusiya ilə Səfəvi dövləti arasında Nabur sülh müqaviləsi imzalanıb. Şamaxı yaxınlığındakı Nabur kəndində (indiki Qobustan rayonunun ərazisi) imzalanan müqaviləyə əsasən, Şirvan bəylərbəyliy... Ətraflı

Xatirə təqvimi 13–15 dekabr

Azərbaycan   13 dekabr 1929 – Şərqşünas alim, professor Saleh Əliyev (1929 – 21.11.2006) Gəncədə anadan olub. Rusiya EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda çalışıb. Cənubi Azərbaycan tarixi üzrə tədqiqatların müəllifidir. Moskvada “Ocaq” Mədəniyyət C... Ətraflı