Gücünü ədalətdən heç zaman uca tutma...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Ensiklopedik zəka sahibi, mütəfəkkir şair

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında zəngin yaradıcılığı və mövzu genişliyi ilə seçilən sənətkarlardan biri Əvhədi Marağayi olub. Klassik Şərq ədəbiyyatının qabaqcıl ənənələrinə sadiq qalan şairin ədəbi irsi klassik ədəbiyyatımızın ən dəyərli nümunələri sırasındadır. Əvhədi Mara... Ətraflı

Qarabağ mövzusu azsaylı xalqların ədəbiyyatında

Şair Həsən Xasiyevin yaradıcılığı əsasında Azərbaycanda ta qədimdən təşəkkül tapmış xalqlar dil, din, mədəniyyət fərqlərinə baxmayaraq, birgə dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşayırlar. Ləzgi, talış, kürd, avar, tat, ingiloy, saxur, udin, xınalıq və digər azsaylı xalq və etnosların n&uum... Ətraflı

“Ulduz”da Qarabağ esseləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəşri olan  “Ulduz” jurnalının fevral sayında hisslərin, duyğuların, yaddaşın, yaşantıların söz naxışı – Qarabağ esseləri çap olunub. Jurnalın “Qarabağ: esseistika” adlı buraxılışında ədəbiyyatşünaslar Azər Tu... Ətraflı

Əqrəb düşmənçiliyi betərdir əjdahadan...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə dövrün və əslində bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli&rdquo... Ətraflı

Ədəbiyyat nəğməkarı – emosional nəsrin ustadı

“Onun qəhrəmanları düşünməkdən artıq duyur, mühakimədən artıq hiss edirlər” Əlvan yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımıza təravət gətirən, xalqımızın ədəbi-mədəni fikir xəzinəsini zənginləşdirən görkəmli ədiblərimizdən biri də nasir, kinodramaturq, tərcüməçi, Xalq... Ətraflı

Süleyman Rüstəm və Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri Rusiya portalında

Rusiyanın populyar “45-ci paralel” elektron ədəbiyyat almanaxı Azərbaycanın Xalq şairləri Süleyman Rüstəmin və Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığına yer ayırıb. Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çər&... Ətraflı

Vaqif Səmədoğlunun şeirləri Türkiyənin ədəbiyyat portalında

Türkiyənin populyar erikagacioyku.com ədəbiyyat portalı “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çərçivəsində Xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun türkcəyə çevrilmiş “Son nəfəsdə arınan günah kimi”, “Son gecədir bu gün... Ətraflı

Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə dövrün və əslində bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli&rdquo... Ətraflı