Zatı pis olanı heç yüksəltmə sən...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Nizamini necə tanımalı və tanıtmalıyıq?

2021-ci ilin ölkə başçısı tərəfindən “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi mütəfəkkir şairin ideyalarına yenidən nəzər salmaq üçün əlavə imkandır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan, ümumən Yaxın Şərq ədəbi-fəlsəfi və ictimai fikir axınının bö... Ətraflı

Həmişə dünyada yaxşılıq axtar...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Nəriman Nərimanovun seçilmiş əsərləri gürcü dilində

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı-publisist Nəriman Nərimanovun seçilmiş əsərləri gürcü dilinə tərcümə olunub. Kitab aprelin 10-da Tbilisidə M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyət Muzeyində oxuculara təqdim olunub. Mərasimdə Azərbaycan və Türkiyənin G&uu... Ətraflı

Yaşadığım günün adı həyatdır...

Onun adını ilk dəfə orta məktəbdə oxuyanda televiziyanın musiqi verilişləri zamanı  titrlərdə oxumuşdum. Tanınmış estrada ifaçılarımızın oxuduğu mahnıların sözlərinin müəllifi kimi. İllər keçdi və zərif şeirlərin müəllifi olan şair, bəstəkar və əlbəttə ki, yazı&cced... Ətraflı

Birlikdən yaranıb zəfər döyüşdə...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Zülm ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

“Nizami və tarix” monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin “Nizami və tarix” monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb. İnstitutdan bildirilib ki, monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında ta... Ətraflı

Rusca yazan milli yazıçı

Maqsud İbrahimbəyovun kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib Azərbaycan və türk xalqları soy-kökü, tarix və mentaliteti ilə nə qədər bir-birinə yaxın olsalar da, bir-birinə doğru uzanan kökləri və mənəvi telləri mümkün qədər çox öyrənməli və bir-bir... Ətraflı