“Ölümü fəth edənlər”

Şanlı Zəfərimizə həsr olunan hekayələrdən ibarət toplunun təqdimatı   Noyabrın 3-də “LİBRAFF” kitab mağazaları şəbəkəsinin “Park akademiya” filialında F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının layihəsi əsasında “Ölümü fəth edənlər&rd... Ətraflı

Nizami yaradıcılığı ispan ədəbiyyat portallarında

Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi davam edir. Layihə çərçivəsində İspaniyanın “alquiblaweb.com” və “trabalibros.com” ədəbiyyat portalları dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ispan dilin... Ətraflı

Məhəbbətə ucaldılan böyük abidə – “Xosrov və Şirin” poeması

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan ikinci əsəri “Xosrov və Şirin” poemasıdır. Dahi şair əsəri Sasani şahı II Xosrov Pərviz (570-628) və onun həyat yoldaşlarından biri olan Şirin haqqında Şərqdə geniş yayılan əfsanə əsasında qələmə alıb. Bu əfsanəyə yazılı ədəbiyyatda ilk ... Ətraflı

Xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Uşaq ədəbiyyatımıza açılan qapı

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Biblioqrafiya” nəşri haqqında   Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Biblioqrafiya” adlı üç cilddən ibarət kitab hazırlamışdır. Biblioqrafiyanın uşaq ədəbiyyatımızın təşəkk... Ətraflı

Dahi şairin sirlər və hikmət kəhkəşanı

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan ilk irihəcmli əsəri “Sirlər xəzinəsi” (“Məxzənül-əsrar”) poemasıdır. Şair əsərin yazılma tarixini belə ifadə edib: Beş yüz ilə yetmiş olub, qalx, oyan,Gün qalxıb, məclisə gəl durmadan. Ədə... Ətraflı

Nizami yaradıcılığında xalq oyun və mərasimləri

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi öz parlaq ideyaları ilə bu gün dünyanın yüzdən çox ölkəsində tanınır, qəbul olunur. Səkkiz əsrlik zaman kəsiyi Nizami əsərlərinin təravətini soldura bilməyib. Onun müasir günümüzlə səsləşən ə... Ətraflı

Elçinin pyesləri İtaliyada nəşr olunub

Xalq yazıçısı Elçinin pyesləri bir sıra xarici ölkələrin teatrlarında da uğurla tamaşaya qoyulub. Yazıçının pyesləri əsasında Nyu-York, London, Roma, İstanbul, Ankara, Moskva, Sankt-Peterburq, Seul və başqa şəhərlərin teatrlarında hazırlanmış səhnə əsərləri maraqla qarşılan... Ətraflı

Haqqı dost tutan şair

“Vidadiyəm, aləm tanır dərdimdən...”   XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri də şair Mоlla Vəli Vidadidir. Şair aşıq şeiri, klassik poeziya üslubunda qələmə aldığı qоşma, gəraylı, qəzəl və müxəmməsləri ilə kədərli poeziya çələngi to... Ətraflı

Azərbaycan poeziyası nümunələri Rusiyanın ədəbiyyat portalında

Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çərçivəsində Rusiyanın “45parallel.net” portalında Xalq şairi Məmməd Arazın və milli poeziyanın tanınmış nümayəndəsi Əliağa Kürçaylının şeirləri yayım... Ətraflı