Sənət yeni-yeni adlar bulacaq...

   Kainat olduqca, mədəniyyət vardıqca - Müşfiq qalacaq!      ...Nolaydı, “o bağ” hələ də olaydı. Demirəm, olduğu kimi qalaydı, heç olmasa saralıb-solmayaydı. Yiyəsiz qalmayaydı. Bütün təbiətinin, nəbatət və cəmadətinin təcəllası görünəydi. Üç gün bundan ... Ətraflı

Dünya mədəniyyəti ilə bir arada

   Azərbaycanın UNESCO-ya üzv olmasından 20 il ötür      Ölkəmizin qədim və zəngin tarixi irsi, mədəniyyəti, incəsənəti hər zaman qonşu diyarların, məmləkətlərin, dünyanın diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra müxt... Ətraflı

“Nizami Gəncəvini kəşf etdim və ona heyran oldum”

   Ragnhild Tori: “Leyli və Məcnun”un Norveçdə yeni həyat qazanacağına əminəm”      Məşhur Norveç səyyahı və alimi Tur Heyerdal hələ illər öncə bu uzaq şimal ölkəsi ilə Azərbaycan arasında qədim əlaqələrin olduğunu deyirdi. Bu əlaqələrin mövcudluğunu... Ətraflı

“Bu peşəni seçdiyimə görə heç vaxt peşmançılıq keçirməmişəm”

   Səhnə arxasında qalanlar      “Səhnə arxasında qalanlar” rubrikasından növbəti material hazırlamaq üçün bu dəfə yolumuzu Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının tikiş sexindən saldıq. Tikiş sexində məni gülərüzlü, xoşsimalı üç xanım qarşıladı. Sexin rə... Ətraflı

Azər­bay­can döv­lə­ti­nin diq­qət və qay­ğı­sı­nı hər za­man hiss et­mi­şik

   Ma­ri­ya Hü­sey­no­va: “Qo­naq­pər­vər­lik, is­ti mü­na­si­bət, bö­yük­lə­rə hör­mət xalq­la­rı­mız ara­sın­da ox­şar xü­su­siy­yət­lər­dir”    &... Ətraflı

Ömrün 60-cı baharı 43 il kitablar arasında

   Həyatda elə insanlar var ki, vəzifəsi, cəmiyyətdə xüsusi mövqeyi olub- olmamasından asılı olmayaraq başqalarına şəxsi nümunə, örnək göstərilməyə layiqdirlər. Məsələn, elə Gülmayə xanım kimi. O, ailəcanlı, işində peşəkar və bacarıqlı, yoldaşlıqda sədaqətli, təəssübkeş xanımlarımızda... Ətraflı

Üzeyir şəcərəsindən bir yarpaq

   O, baharda doğulub. Anasını tez itirsə də, atası Sadıx bəy, çox sevdiyi əmisi Bahadur bəy onu qayğısız böyütmüşdülər. Kiçik Südabə həyətdə palçıqdan fiqurlar düzəltməyi çox sevirdi. Onun düzəltdiyi gəlinciklərə, müxtəlif fiqurlara baxan atası və sevimli əmisi qızın heykəltəraş olma... Ətraflı

Sərgilər yaraşığı, dillər əzbəri: Qarabağ atları

   Qırat, Bozat... Çoxəsrlik tariximizdə xalq qəhrəmanlarının yel qanadlı atının yüksək bədiiliklə səciyyələndirilən rəmzləri. Folklorumuzda Azərbaycan atlarının, xüsusilə Qarabağ atlarının rəmzi təsvirinə tez-tez rast gəlinir...       Diqqət yetirsək gör... Ətraflı

“Qarabağ” ensiklopediyası

   Şuşa səhifəsini yazan Vasif      İlk baxışda zahirən sərt, bir qədər də özündən razı, Araz aşığından, Kür topuğundan görünən, bəlkə də daha çox çətin adam təsiri bağışlayan Vasif Quliyevlə özün arasındakı dağları aşmağı bacarsan, onun necə böyük ürəyə,... Ətraflı

“Mədəniyyət bir körpü kimi bizi birləşdirir”

   «Tatarlarla azərbaycanlıları heç nə ayırmır, bizim ortaq dəyərlərimiz isə çoxdur”      Respublikamızın ictimai və mədəni həyatında özünəməxsus yeri və fəaliyyəti olan tatar icmasının Azərbaycanda məskunlaşması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. O vaxt ... Ətraflı