Cilvələnib gəlin tək yurduma Novruz gəlir

   Bayram təbrikləri      Qədim Novruz bayramı hər il xalqımız tərəfindən böyük sevinc və təntənə ilə qarşılanır. Əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi, adətlərimizi yaşadan Novruz sevgi və məhəbbətlə dolu bir bayramdır. Qonaqpərvərlik, mehriban... More

Xalqın zəngin keçmişinə böyük ehtiram

   Bu gün bütün dünyanı öz tərəqqisi, yüksəlişi ilə heyrətdə qoyan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmağımla qürur duyuram. Artıq 20 ildir ki, dövlət müstəqilliyimizi bərpa etmişik. Ölkəmizdə müstəqilliyin, güclü dövlətçiliyin iqtisadi əsasları yaradılıb, onun fəlsəfəsi, azərbayc... More

90 yaşlı mədəniyyət ocağı

   Bu il 90 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan mədəniyyət mərkəzi Azərbaycanın Türkiyədə ilk diplomatı olmuş İbrahim Məhərrəm bəy Əbilovun adını daşıyır. 1922-ci ildə “Qızlar klubu” kimi fəaliyyətə başlayan mədəniyyət ocağı N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə ovaxtkı Aşağı Dağlıq (indi Z... More

Televizorda ölüm

   Türk rejissoru Yılmaz Ərdoğanın «Vizion tele» adlı bir filmi var. Qısa süjeti belədir: ucqar bir kənddə camaat həvəslə artıq paytaxtların geridə qoyduğu bir yeniliyi gözləyir - bələdiyyə başqanı kəndə televizor gətirdir. Uzun sürən çalışmadan sonra televizoru işə sala bilirlər və b... More

İki qardaşın brend tarixçəsi

   Adolf və Rudolf Dassler qardaşları Almaniyada kasıb ailədə anadan olmuşdu. Aralarında iki yaş fərqi vardı: Rudolf 1898-də, Adolf 1900-də doğulmuşdu. Ataları çörəkçi idi, anaları isə camaşırxanada işləyirdi. I Dünya müharibəsi başlayanda onların dolanışığı daha da çətinləşir. Ailəni... More

“Tamaşa zamanı həyəcandan ağladığım vaxtlar olub”

   Səhnə arxasında qalanlar            Hər bir insan doğulanda onun taleyi, gələcəyi də özü ilə birgə doğulur. Qismət, alın yazısı deyilən nədirsə, yaşımızın hansı çağında olursa-olsun, gəlib qarşımıza çıxır, xəyalımıza gətir... More

Səhra gəmisi

  Dövlətdə dəvə...      Lökbatan, Dəvəçi, Lök qalası və s. bu kimi toponimlər dəvəçiliyin respublikamızda ta qədimdən geniş yayıldığını göstərir. Dəvə tarixən səhra və yarımsəhra ölkələrdə yük daşımaq vasitəsi olub. Ona görə də insanlar onu bəzən “səhra gəmisi” adl... More

Əlvan metal üzərində döymə sənəti

   Zeydulla Ağayev 40 ildir bu el sənətinin yol yoldaşıdır      Döymə sənətinin bir neçə min illik yaşı var. Ən qədim döymələr Misir piramidalarında tapılıb. Zaman keçdikcə döymələrin müxtəlif formaları meydana gəlib. Tədricən ağac, daş üzərində döymə və ... More

Milli mədəniyyət tariximizin tədqiqinə dəyərli töhfə

   Zəngin və qədim köklərə malik Azərbaycan mədəniyyətinin milli-mənəvi aspektlərdən tədqiqi və təbliği kulturologiyamız qarşısında dayanan ümdə vəzifələrdəndir. Dünyada mədəniyyətlərin dialoqunun kəsb etdiyi aktuallığı, xalqların, müxtəlif millətlərin təmsilçilərinin mədəni dəyərlər ... More

Mənəvi dəyərlərin tərbiyəvi rolu

   Bütün dövrlərdə insanların mənəvi aləmi, əxlaq normaları və gerçək aləmə baxışları ilə bağlı adət və ənənələrin yaradıcısı xalq olub. Aydındır ki, bizim hər birimiz erkən yaşdan milli adət və ənənələrin əhatəsində böyüyürük.      Həyatda qarşılaşdığımı... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar