Xatirə təqvimi 2–4 fevral

Azərbaycan   2 fevral 1882 – İrəvan şəhər gimnaziyasının müəllimi, maarifpərvər Məşədi İsmayılın şagirdləri ilə birgə hazırladığı V.Mədətovun “Tamahkarlıq düşmən qazanır” pyesinin tamaşası göstərilib. Bununla İrəvanda peşəkar Azərbaycan teatrının əsası qoyulub. ... Ətraflı

Fədakar maarifçi və ədəbiyyatşünas

Ömrünü xalqının maariflənməsi və ictimai-mədəni tərəqqisinə həsr edən ədib və ziyalılarımızdan biri Firidun bəy Köçərli olub. O, qırxillik ədəbi fəaliyyəti ilə böyük mütəfəkkir, dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadənin maarifçilik ənənələrini yorulmadan da... Ətraflı

Yaşamı mənalı edən insanlarla çalışmaq xoşbəxtlikdir

İnsan özü-özünü formalaşdırır. Əvvəl var olub, sonra özünü mövcud edən yalnız insandır. Məsələn, bir masa nəyə yarayacağı, necə olacağı əvvəldən düşünülərək var  edilir (düzəldilir). Masanın özü var olmasından əvvəldir. ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   373 il əvvəl... 30 yanvar 1649-cu ildə İngiltərə Burjua inqilabı nəticəsində taxtdan salınan I Karl Stüart xüsusi olaraq təsis edilmiş Ali Məhkəmənin qərarı ilə edam olunub. İngiltərə respublika elan edilib, Lordlar Palatası qovulub. 1... Ətraflı

Xatirə təqvimi 29 yanvar – 1 fevral

Azərbaycan   29 yanvar 1926 – Xalq artisti, sirk ustası, jonqlyor, illüzionist Xosrov Abdulla oğlu Abdullayev (1926 – 31.3.1980) Şamaxıda anadan olub. “Uşaqlığın son gecəsi”, “O qızı tapın” və s. filmlərdə çəkilib. 29 yanvar 1927 – Məşhur ba... Ətraflı

“Təzədən doğulur şair ölən gün...”

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan sənətkarlardan biri də şair, dramaturq və tərcüməçi Adil Babayevdir. Özünəməxsus deyim-duyum tərzi olan ədibin yaradıcılığı bu gün də öz təravətini qoruyub saxlayır. Adil Qafar oğlu Babayev 28 yanvar 1925... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   234 il əvvəl... 26 yanvar 1788-ci ildə Avstraliya Böyük Britaniya imperiyasının nəzarətinə keçib. İngilis Artur Filippin başçılığı ilə ilk kolonistlər dəstəsi “yaşıl materikə” gəlib. Britaniyanın daxili işlər ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 26–28 yanvar

Azərbaycan   26 yanvar 1863 – Maarifçi alim, ədəbiyyatşünas və publisist Firidun bəy Köçərli (1863-1920) Şuşada doğulub. Qori Müəllimlər Seminariyasında dərs deyib. Seminariyanın Azərbaycan bölməsinin Qazaxa köçürülməsindən sonra ona... Ətraflı

Kitabxanalar “Şuşa İli”ndə: metodiki tövsiyələr

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə elan olunan “Şuşa İli”ndə, sözsüz ki, Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı olan bu qədim şəhərimiz haqqında tarixi və ədəbi-bədii materialların təbliği də xüsusi diqqət kəsb edəcək. Şuşanın Azərbaycan xalqı üç&u... Ətraflı

Görkəmli tarixçi və şərqşünas

Ötən əsrin birinci yarısında elmin keşməkeşli yollarında inamlı addımlar atan, tarix və şərqşünaslıq elmimizə töhfələr verən görkəmli alimlərimizdən biri də tarix elmləri doktoru, akademik Əbdülkərim Əlizadədir. Alim ölkəmizdə mətnşünaslıq elmi məktəbi yaradanlarda... Ətraflı