Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (95)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Seyid Şuşinskidən sənət xeyir-duası almışdı...

Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Xalq artisti İslam Rzayev olub. O, sələflərinin sənət ənənələrini lazımınca yaşadıb, muğamın klassik ifa tərzinin qorunub saxlanılması üçün böyük səylər göstərib. Sənətkar eyni zamanda pedaqoji... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən...   Mətbu səhifələrdən budəfəki seçmələr sovetlər zamanında respublikanın əsas dövri nəşri olmuş “Kommunist” qəzetindəndir. Onlardan biri uzaq 30-cu illərə aiddir. Ermənistanda, İrəvanda (o dövrdə Erivan kimi yazılıb... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (26–30 yanvar)   120 il əvvəl...   27 yanvar 1904-cü ildə Rusiya-Yaponiya müharibəsi başlanıb. İki il sürən müharibədə Rusiya məğlub olub və Uzaq Şərqdəki strateji Port-Artur limanını itirib.   101 il əvvəl...   27 yanvar 1923-cü il... Ətraflı

Xatirə təqvimi 27–30 yanvar

Azərbaycan   27 yanvar 1806 – Yazıçı, mütəfəkkir İsmayıl bəy Qutqaşınlı (1806-1869) keçmiş Qutqaşın mahalında (indiki Qəbələ rayonu) anadan olub. Fransız dilində yazdığı “Rəşid bəy və Səadət xanım” povesti ilk Azərbaycan nəsr əsəri sayılır. Çar Rusiya... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (94)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Şəkili kitabşünas və xəttat

XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli pedaqoq, kitabşünas və xəttat Əbdülqəni Nuxəvi ölkəmizdə kitabxana mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan şəxsiyyətlərdəndir. Əsərlərinin böyük bir hissəsi AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub s... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (24–26 yanvar)   236 il əvvəl...   26 yanvar 1788-ci ildə Avstraliya Böyük Britaniya imperiyasının nəzarətinə keçib. İngilis admiral Artur Filippin başçılığı ilə ilk kolonistlər dəstəsi “yaşıl materikə” gəlib. Britaniyanın daxili i... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24–26 yanvar

Azərbaycan   24 yanvar 1905 – Ədəbiyyatşünas alim Məmmədkazım Ələkbərli (1905–1938) Dərbənd şəhərində anadan olub. BDU-nun rektoru, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin ilk sədri olub. Repressiya qurbanıdır. 24 yanvar 1909 – Xalq artisti, professional təhs... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (93)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı