TƏQVİM 9-11 aprel

   Azərbaycan      9 aprel 1126 - Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) Şamaxıda doğulub. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk poemanın («Töhfətül-İraqeyn»), «Mədain xərabələri» qəsidəsinin, 17 min beytl... More

O, fenomen şəxsiyyət idi

   Mən siyasət adamı deyiləm, lakin tarixi şəxsiyyətlərin, görkəmli dövlət xadimlərinin həyatı ilə yaxından maraqlanmış, onları öyrənməyə çalışmışam. Şah İsmayıl Xətai, Atatürk kimi tarixi şəxsiyyətlərin həyatı ilə bağlı çoxlu ədəbiyyatlar oxumuşam. XX əsrdə Azərbaycanın yetirdiyi nad... More

Əbədiyanar söz şamımız

   Böyük Turan aləminin alovlu Azərbaycan Qələmi: “Molla Nəsrəddin”!      Öz formatı boy-biçimində milli güzgü idi “Molla Nəsrəddin”. O tay-bu tay Azərbaycanın və Yaxın Şərqin uzaqvuran qələm-artilleriyası, zəmanəsinin ümummilli areal-aynası idi. Daşıdığı... More

Xalçalarımızda məna gözəllikləri

   Keçmişdə olduğu kimi, bu gün də Azərbaycan xalçaları çeşidli naxışları, əsrarəngiz gözəllikləri ilə zəngindir. Bu çeşnilər arasında ana-ilahə mənasını ifadə edən qadın təsvirlərinin tarixi isə xüsusilə qədimdir...      İnsanlar hələ erkən dövrlərdə ağa... More

TƏQVİM 5-8 aprel

   Azərbaycan       5 aprel 1909 - Bəstəkar Asəf Zeynallı (1909 - 27.10.1932) Şuşada doğulub. Musiqi mədəniyyəti tariximizdə bir sıra yeni janrların yaradıcısı, simfonik, kamera-vokal və instrumental əsərlərin müəllifidir. Teatr tamaşalarına musiqi bəstəl... More

“Artıq dublyorum var...”

   Teatr və kino sənətimizin unudulmaz simalarından biri də Əzizağa Qasımovdur. Ötən əsrdən bizə yadigar qalan filmlərə və televiziya tamaşalarına baxanda aktyorun xoş siması və peşəkarlığı istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Əzizağa Qasımov öz səmimiyyəti ilə tamaşaçını ovsunlamağı baca... More

Rus opera səhnəsinin ilk müsəlman qadını

   Milli səhnəmizdə ilk vokal ifaçılarından olan, şöhrəti ölkələr dolaşan sənətkarlarımızdan biri də Fatma Muxtarovadır. O, bənzərsiz istedadı - ecazkar və şaqraq (messo-soprano) səsi ilə bütün not düzümlərində özünü tam sərbəst hiss edib. O, eyni zamanda fərdi aktyorluq yaradıcılığı ... More

TƏQVİM 1-4 aprel

   Azərbaycan      1 aprel 1914 - Tanınmış şair, dramaturq Zeynal Xəlil (Zeynal Rza oğlu Xəlilov, 1914 - 11.8.1973) Gəncədə anadan olub. "Arzular", "İki dünya", "Bənövşə", "Günəş, dəniz və insan" və s. şeir kitablarının, "Ulduzlar" mənzum romanının, "İnti... More

Uca aşırımın o tayında

   Kəlbəcərin işğalından 20 il ötdü      Aprelin 2-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 20 ili tamam oldu. İşğalçı ordunun 1993-cü il martın 27-də başlanan hücumu bir həftə sonra Kəlbəcərin süqutu ilə nəticə... More

Heydər Əliyev və türk dünyası

   Türkdilli xalqların inteqrasiyası yolunda böyük öndərin müəllifi olduğu təşəbbüslər bu gün geniş coğrafiyada əməkdaşlığa meydan açıb      “Xalqlarımızın böyük tarixini yenidən qiymətləndirmək, hər bir xalqın tarix boyu yaratdığı mənəvi dəyərləri, ... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar