Saz tərəqqi yolunda. Amma...

   Ötən ilin ən maraqlı hadisələrindən biri də saz sənəti və Novruz bayramının YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi oldu. Təbii ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, folklorunun dünyanın bu cür nüfuzlu təşkilatlarından birində rəsmən qeydə alınması və təkcə xalqımızın... Ətraflı

Dağlıq Qarabağ məsələsi: Keçmişdən günümüzədək

   “Dinc” dövrdə erməni-bolşevik terroru      N.Nərimanov dönəmindəki mücadilə      Qırmızı Ordunun Azərbaycanı işğal etməsilə məmləkətimizin qara günləri yeni dəhşətlərilə geriyə döndü. Yeni mənəvi, fiziki, psixoloji qətliam... Ətraflı

Hər budağı dözümlü bir xatirə

   Əməkdar hüquqşünas Akif Rəfiyevlə tanışlığımızın yaşı iyirmi ili haqlayır. Çoxlu görüşlərimiz olub bu iyirmi ildə. Hüquq mövzusunda müsahibələr hazırlamışıq, bir sıra yazıların meydana çıxmasında məsləhətlər verib. Bu günü isə sərtləşmədən, qərarlaşdırmadan hər ikimiz nə az, nə çox... Ətraflı

Pir Həsən ziyarətgahı

   İnsanlar bura həm də «Çildağ» müalicəsi almağa gəlirlər      Bakı ətrafında yerləşən insanların müqəddəs bilib ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Pir Həsən piridir. Bu ziyarətgah Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən «Çildağ» da adlandırılır. Ona görə ki, bu pir... Ətraflı

Dağlıq Qarabağ məsələsi: Keçmişdən günümüzədək

      Dövrümüzün milli və uluslararası probleminə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ məsələsinin mahiyyətini tam anlayıb aydınlaşdırmaq üçün hər şeydən öncə, bu sorunun milli dövlətçiliyimizin yaradılmasından çağımızadək gəlişmə tarixinə ekskurs etmək gərəkdir. İstər Azərbaycan X... Ətraflı

Sivri daşlardakı mürgülü xatirələr

      Bu, bir nəslin yaşam savaşıdır         Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ən amansız repressiyalar Aşurbəyovların üzərinə yönəldilir, ən ikrah doğuran donoslar onların barəsində yazılır. Lakin bunlar da bu qədim əsilza... Ətraflı

“ÖLÜLƏR”İN SONRAKI TALEYİ...

   Nə ölülər dirildi, nə dirilər...      ...Rəfiqəmin atası ölüm ayağında olanda həkim məsləhət gördü ki, dağa-daşa düşməsinlər, gedib hazırlıq görsünlər. Bütün külfət həkimin bu qansız gördükləri qərarı qəbul etmir, həmin anda hamı belə düşünür və tələb ... Ətraflı

Sızlar yaram dərində

  Aslan Kəmərlini xatırlayarkən      Mən hər dəfə Aslan Kəmərlini böyük hörmətlə anıram. 60-70-ci illərdə istər jurnalistikada, istər ədəbiyyatda və yazı-pozu sahəsində İncə dərəsi boyda bir mahalı - hansı ki, sinəsi sazla-sözlə, yaradıb qurmaq eşqilə dolu ola... Ətraflı

Nadir nəşrlər xüsusi mühafizədə

    Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2007-ci ilin 11 aprelində «Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə imzaladığı fərmana uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ... Ətraflı

Miniatür sənətimizin inciləri

   Onlar Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır      Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda orta əsrlərə aid Şərq əlyazmaları yığılır, sistemləşdirilir, saxlanılır və dərc olunur. Hazırda burada Azərbaycan, türk, özbək, fars və ərəb dilində ... Ətraflı