Təqvim 9-10 iyun

   Azərbaycan      9 iyun 1984 - Naxçıvanda yazıçı-dramaturq Hüseyn Cavidin ev-muzeyi açılıb.   9 iyun 1989 - Görkəmli müğənni, Azərbaycan SSR və SSRİ-nin Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Rəşid Behbudov (14.12.1915-09.06.1989) vəfat ... Ətraflı

86 yaşlı kitabxananın dünəni və bu günü

   M.Qorki adına Mərkəzi Səyyar Kitabxana Fondu 1924-cü ildə Bakı Xalq Təhsili Şöbəsinin nəzdində kitabxana kollektorunun əsasında yaradılıb. Həmin il səyyar kitabxana və qiraətxanalarda olan kitabların miqdarı 305 min 894 nüsxə olmuşdu ki, bunlardan 12 min 710 nüsxəsi Azərbaycan dili... Ətraflı

Atatürkün azərbaycanlı dostu - İbrahim Əbilov

   Onların dostluğuna şahidlik edən çoxlu faktlar, şəkillər var. Yeganə canlı şahid isə yaşı 90-nı haqlamış Anadolu xanımdır. O, atası İbrahim Məhərrəm bəy (Türkiyədə onu belə çağırırmışlar) Əbilov haqqında xatirələrini bizimlə bölüşür:      - Atam 1882-c... Ətraflı

Təqvim 4-8 iyun

    Azərbaycan      5 iyun 1925 - Şair, publisist, nasir Ağaəli Qulu oğlu Qasımov (Ağaəli Qasımlı) anadan olub.   5 iyun 1908 - Görkəmli şair Mikayıl Müşviq (Mikayıl Əbdülqadir oğlu Mikayılzadə, 1908 - 06.01.1938) anadan olub. Yeniyetm... Ətraflı

Bir ömrə şahidlik edən xatirələr

   Svetlana İsayeva: «İndi də tələbələrə fəxrlə deyirəm ki, mən «Çinar»da oynamışam»      Yarım əsr bundan əvvəl Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində təşkil edilən «Çinar» qızlar ansamblı, yəqin ki orta və yaşlı nəslin nümayəndələrinin yaxşı yadı... Ətraflı

Molla Cümə ömrü

   Aşıq sənəti çoxəsrlik tariximiz və mədəniyyətimizin tərkib hissəsidir. Keçmişimizi bu günümüzə, bu günümüzü gələcəyə çatdıran sənət incisi, xalqın istək və arzularını özündə təcəssüm etdirən böyük sənətdir. Bu keyfiyyətlərinə görə aşıqlar el arasında “haqq aşığı”, “aşığın səsi haqq... Ətraflı

Təqvim 2-3 iyun

   Azərbaycan      2 iyun 1919 - Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası yaradılıb.      2 iyun 1979 - Kinorejissor Hüseyn Seyidzadə (1910 - 1979) vəfat edib.    Azərbaycan kino tarixində önəmli yer tutan “O ol... Ətraflı

Maestro Niyazi

    Bu dəfə haqqında yazmaq istədiyim ev-muzeyi məşhur Hacıbəyovlar nəslindən olan bəstəkar və dirijor Niyazi haqqındadır. Şəhərin mərkəzində yerləşən muzey 1994-cü il sentyabrın 18-dən fəaliyyət göstərir. Muzeyin direktoru Rza Bayramovun sözlərinə görə, maestro Niyazi 1958-ci il... Ətraflı

Təqvim 28 may - 1 iyun

   Azərbaycan      28 may 1947 - Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə anadan olub.   28 may 1950 - Nasir, tərcüməçi Akif Nurağa oğlu Abbasov (Akif Nurağaoğlu) anadan olub.   29 may 1929 - Xalq artisti, tanınmış ka... Ətraflı

Şadlinskilər

   Bu nəsil Azərbaycana qəhrəman oğullar, tanınmış ziyalılar verib      Azərbaycanın tarixində dəyərli izlər qoymuş, mədəni-maarif, təhsil sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş əsilzadə nəsillərdən biri də Şadlinskilərdir. Mükəmməl bir şəcərəsi olan bu... Ətraflı