Hər budağı dözümlü bir xatirə

   Əməkdar hüquqşünas Akif Rəfiyevlə tanışlığımızın yaşı iyirmi ili haqlayır. Çoxlu görüşlərimiz olub bu iyirmi ildə. Hüquq mövzusunda müsahibələr hazırlamışıq, bir sıra yazıların meydana çıxmasında məsləhətlər verib. Bu günü isə sərtləşmədən, qərarlaşdırmadan hər ikimiz nə az, nə çox... More

Pir Həsən ziyarətgahı

   İnsanlar bura həm də «Çildağ» müalicəsi almağa gəlirlər      Bakı ətrafında yerləşən insanların müqəddəs bilib ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Pir Həsən piridir. Bu ziyarətgah Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən «Çildağ» da adlandırılır. Ona görə ki, bu pir... More

Dağlıq Qarabağ məsələsi: Keçmişdən günümüzədək

      Dövrümüzün milli və uluslararası probleminə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ məsələsinin mahiyyətini tam anlayıb aydınlaşdırmaq üçün hər şeydən öncə, bu sorunun milli dövlətçiliyimizin yaradılmasından çağımızadək gəlişmə tarixinə ekskurs etmək gərəkdir. İstər Azərbaycan X... More

Sivri daşlardakı mürgülü xatirələr

      Bu, bir nəslin yaşam savaşıdır         Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ən amansız repressiyalar Aşurbəyovların üzərinə yönəldilir, ən ikrah doğuran donoslar onların barəsində yazılır. Lakin bunlar da bu qədim əsilza... More

“ÖLÜLƏR”İN SONRAKI TALEYİ...

   Nə ölülər dirildi, nə dirilər...      ...Rəfiqəmin atası ölüm ayağında olanda həkim məsləhət gördü ki, dağa-daşa düşməsinlər, gedib hazırlıq görsünlər. Bütün külfət həkimin bu qansız gördükləri qərarı qəbul etmir, həmin anda hamı belə düşünür və tələb ... More

Sızlar yaram dərində

  Aslan Kəmərlini xatırlayarkən      Mən hər dəfə Aslan Kəmərlini böyük hörmətlə anıram. 60-70-ci illərdə istər jurnalistikada, istər ədəbiyyatda və yazı-pozu sahəsində İncə dərəsi boyda bir mahalı - hansı ki, sinəsi sazla-sözlə, yaradıb qurmaq eşqilə dolu ola... More

Nadir nəşrlər xüsusi mühafizədə

    Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2007-ci ilin 11 aprelində «Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə imzaladığı fərmana uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ... More

Miniatür sənətimizin inciləri

   Onlar Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır      Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda orta əsrlərə aid Şərq əlyazmaları yığılır, sistemləşdirilir, saxlanılır və dərc olunur. Hazırda burada Azərbaycan, türk, özbək, fars və ərəb dilində ... More

Ermənilərin cinayət zənciri

   QƏTLİAMÇI MİLLƏTİN GÜRCÜSTANDA TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIM AKTLARI      əvvəli ötən sayımızda       Xatırladaq ki, digər bölgələrimiz kimi, Borçalı mahalı da 1918-ci ildə etnik təcavüzə məruz qalmışdır. 1918-ci ildə Borçalı... More

Televiziyamızın mogikanı

   «Azərbaycan televiziyasının ən nadir tapıntısı Elşad Quliyevdir. Bu adam necə yetişib, hardan gəlib - mən indiyə qədər anlaya bilmirəm».   Rəşid Behbudov      Böyük Azərbaycan şairi Xaqani demişdir: «Xəyal gəmisini quraqlıqlarda qovma, o... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar