Dastanlarımız tarixin işığında

   “Əsli və Kərəm” dastanı türk-alban mədəniyyətinin nümunəsi kimi      Azərbaycanın zəngin folkloru çoxəsrlik mədəni irsimizin tərkib hissəsidir. Folklor nümunələri, xüsusilə də dastanlarımız bu gün tarix və mədəniyyətimizin bəzi qaranlıq məqamlarına işı... Ətraflı

Təqvim 24-26 yanvar

  Azərbaycan      24 yanvar 1905 - Ədəbiyyatşünas alim Məmmədkazım Ələkbərli (1905-1938) Dərbənd şəhərində anadan olub. ADU-nun rektoru, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin ilk sədri olub. «Yeni əlifba və orfoqrafiya», «Azərbaycan ədəbiyyatı» və s. k... Ətraflı

“Ön söz”

   Və ya bir ay sonralığımıza dair bir ay öncəlik “giriş”      Qosqoca Xocalı, capcavan Faciə! Qoca yurd alçalır, gənc Faciə qocalır!   Bu nakam gənc Faciənin nahaq qanı yerdə, şəhid meyiti ortalıqda qalıb, cənab Dünya!    Si... Ətraflı

QaraYanvarNamə

    O Gün nəyə tən? O Axşam pərşuma oxşam! O Gecə necə gecə?!      Xitablarım yaraşıqlı günlərimizə, işıqlı axşamlarımıza - müstəqil gündüz-gecələrimizədir...   Xoş dəmlərimizdə “quş qanadlı” deyə təşbeh etdiyimiz illərin o Gün, o Axşa... Ətraflı

Təqvim 20-23 yanvar

      Azərbaycan      20 yanvar 1882 - Şair Bədri Seyidzadə (Bədrəddin Mir Kazım oğlu Seyidzadə; 1882-1945) Bakının Keşlə kəndində anadan olub.   20 yanvar 1928 - Akademik, etnoqraf Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov Qazax rayonu... Ətraflı

İnanışdan aldanışa

     “Al-kırmızı” yalanların “yeşil” Nazimi...      Adamın heç inanmağı gəlmir ki, bu qədər həqiqi, doğal istedad və fəhm sahibi olasan və o qədər total yalanlar talantına - sovetlərə bir belə inanmış olasan...   Bu aldanışa inanm... Ətraflı

Sağalmayan dərd

   O il qara at üstündə təhvil olmuşdu. Xalq arasında belə söylənilirdi ki, bu, soyuq müharibəyə işarədir... 1990-cı ilin yanvarı Azərbaycan xalqı üçün çox ağır gəldi. O dəhşətli günlər millətimiz üçün bir imtahan oldu...      1990-cı il yanvarın 19-dan 2... Ətraflı

Vətən şəhidlərini unutmur

   “20 Yanvar bizim böyük faciəmizdir, eyni zamanda Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsidir. Bu tarix Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcək”      1990-cı ilin Qara Yanvarından 22 il ötdü. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Az... Ətraflı

“Taxt-tacı ataram, vətəndən ayrılmaram”

   Qacar eli Azərbaycan xalqına tarixən bənzərsiz siyasi xadimlər, tarixi şəxsiyyətlər və görkəmli hərbçilər bəxş edib. Bəhmən Mirzə Qacar (1811-1884) da onlardan biridir...       İran-Rusiya müharibəsi başa çatdıqdan sonra şahzadə Abbas Mirzə Yəzd, Kirma... Ətraflı

Şuşalı əxlaq-əqidəsi

   Dahi Mirzə Cəlilin böyük Həmidəsi...      Tale eyni yüzilliyin eyni onilliyində doğulmuş bu iki nəhəngi - Cəlil Məmmədquluzadə ilə Həmidə Cavanşiri birləşdirməliydi. Yoxsa, nə müəllim Cəlil dahi milli Mirzə olardı, nə “ev işi, paltar tikiş”çisi, mülk s... Ətraflı