Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (17–19 oktyabr)   156 il əvvəl...   18 oktyabr 1867-ci ildə Rusiyadan satın alınan Alyaska rəsmən ABŞ-nin ərazisi elan edilib. Rusiya İmperiyası Senatı həmin ilin 30 martında imzalanmış müqaviləni təsdiq etdikdən sonra müvafiq protokol ABŞ rəsmilərinə təqdi... Ətraflı

Xatirə təqvimi 18–20 oktyabr

Azərbaycan   18 oktyabr 1926 – Teatr rejissoru, pedaqoq Nəsir Müseyib oğlu Sadıqzadə (1926-1996) Şuşada anadan olub. Akademik Dram, Gəncə, Sumqayıt və b. teatrlarda çalışıb, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyib. Filmlərdə (“Qətl günü”, &ldqu... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (69)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Türkmən ədəbi dilinin banisi

Türk xalqları ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də türkmən şairi Məhdumqulu Fəraqidir. Türkmən ədəbi dilinin banisi hesab edilən şair öz xalqının həyat tərzi, məişəti, sevinc və kədərinə yaradıcılığında geniş yer ayırıb. Dövrün ədalətsizliyinə qarş... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (13–16 oktyabr)   196 il əvvəl...   13 oktyabr 1827-ci ildə II Rusiya-İran müharibəsi (1826-1828) gedişində Cənubi Azərbaycan torpaqlarına daxil olan rus qoşunları Təbrizi ələ keçirib. Ardınca general İvan Paskeviçin qoşunları Ərdəbil və Urmiyanı d... Ətraflı

Xatirə təqvimi 14–17 oktyabr

Azərbaycan   14 oktyabr 1875 – Maarif xadimi, naşir Əlisgəndər Hacıbaba oğlu Cəfərzadə (1875-1941) Bakıda doğulub. 1906-1908-ci illərdə “Dəbistan” adlı ilk milli pedaqoji jurnalın naşiri və mühərriri olub. 14 oktyabr 1912 – Heykəltaraş, Əməkdar incəsənət xadimi Həya... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (68)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

“İlk görüş, son ayrılıq xatirində qalırmı?...”

Azərbaycan ədəbiyyatına ruhən bağlı olan, nailiyyətlərinə sevinən oxucular arasında elə bir nəfər tapmaq olmaz ki, Əhməd Cəmilin şeriyyətinə biganə qalsın. O, poeziyamızda süjetli lirikanın tanınmış nümayəndələrindəndir. Gənclik illəri qanlı-qadalı II Dünya müharibəsi dövr&u... Ətraflı

Həyatda və elmdə izi qaldı...

Humanitar-ictimai fikrimizin görkəmli nümayəndəsi, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Fəridə Vəlixanova (1935-2023) bu günlərdə (4 sentyabr) 88 yaşında dünyasını dəyişdi. O, Azərbaycan və Rusiyada deyil, həm də Avropanın bir sıra ölkəsində tanınan ziya... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (10–12 oktyabr)   531 il əvvəl...   12 oktyabr 1492-ci ildə Xristofor Kolumbun gəmiləri Amerika sahillərinə çıxıb. Ekspedisiyanın çıxdığı ilk ərazi indiki Baham adaları olub. Bu gün tarixə Amerikanın “kəşf” edilməsi günü kimi ... Ətraflı