Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Emiliya Xəlilova “Türk mətbuatında “erməni məsələsi” kitabını ictimaiyyətə təqdim edib. Müəllif türk dilində nəşr olunan bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edərək oxucuların diqqətinə çatdırıb.
Kitabda ayrı-ayrı müəlliflərin, o cümlədən Zəki Başar, Camal Paşa, Kazım Qarabəkir, Tvyordoxlebov, Xoreşenov və başqalarının ermənilər haqqında məqalələri toplanıb. Müəlliflər şəxsən özlərinin şahidi olduqları hadisələri qələmə alıblar. Kitabda Türkiyəni parçalamaq məqsədilə ölkənin şərqində ermənilərə muxtariyyət verilməsini vəd edən xarici dövlətlərin təhriki ilə ermənilərin üsyana qalxmaları, türklərə qarşı qırğınlar törətmələri faktlarla təsvir olunur.