Fransa və Kanadanın “Connaissances et Savoirs” nəşriyyatında Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, hüquq elmləri doktoru Fazil Zeynalovun “Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları: ölkənin regional enerji həbinə çevrilməsi” adlı kitabı çap olunub.
Kitabda Azərbaycanın qədim dövrlərdən bu günə qədər neft və qaz resurslarının istismarı tarixindən bəhs olunur. Müəllif bildirir ki, XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda neft sənayesi sürətlə inkişaf edib və bir çox texniki yeniliklər məhz burada tətbiq olunub. Kitabda Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsinə də toxunulub, hövzə dövlətlərinin bugünkü mövqeyi və arqumentləri təhlil edilib.