Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının dekabr afişası

 

3 dekabr – P.Culliford, “Şirinlər” (saat 12:00, 14:00)

 

10 dekabr – İngilis xalq nağılı, “Şən Elf və Cadugər” (saat 12:00)

 

17 dekabr – M.Ələkbərzadə, “Kod adı: V.X.A.” (yeni tamaşa, saat 19:00)

 

18 dekabr – M.Ələkbərzadə, “Kod adı: V.X.A.” (saat 19:00)

 

23 dekabr – T. Vəliyeva, “Cəza” (monotamaşa, kiçik səhnə, saat 19:00)

 

24 dekabr – A.Lindqren, “Balaca və damda yaşayan Karlson” (saat 12:00)

K.Qaldoni, “Mehmanxana sahibəsi” (saat 19:00)

 

25 dekabr – P.Nurəliyeva, “Dəcəl keçi” (saat 12:00)

A.Çexov, “Qağayı” (saat 19:00)

 

28 dekabr – P.Nurəliyeva, “Qoğalın sərgüzəştləri” (saat 12:00)

 

29 dekabr – H.X.Andersen, “Çirkin ördək balası” (saat 12:00, 14:00)

 

30 dekabr – A.Puşkin, “Qızıl balıq” (saat 12:00, 14:00)

 

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət  Kukla Teatrı

 3 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – H. X. Andersen, “Qar kraliçası”  

saat 18.00 –  Azərbaycan xalq nağılı, “Şəngülüm, Məngülüm”

 

4 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – K. Ağayeva, “Göyçək Fatma”    

saat 18.00 – rus xalq nağılı, “Qoğal” (rus dilində)

 

9 dekabr

saat 12.00, 14.00 – V. İlyuxov, “Oyaq gözəl”

saat 16.00 – V. İlyuxov, “Oyaq gözəl” (rus dilində)

 

10 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – Azərbaycan xalq nağılı, “Məlikməmməd” (premyera)    

saat 18.00 – rus xalq nağılı, “Durna baliği” (rus dilində)

 

11 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – A. Lindqren, “Karlson”    

saat 18.00 – A. Lindqren, “Karlson” (rus dilində)

 

16 dekabr

saat 12.00, 14.00 – rus xalq nağılı, “Maşa və ayı”    

saat 16.00 – rus xalq nağılı, “Maşa və ayı” (rus dilində)

 

17 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – Azərbaycan xalq nağılı, “Məlikməmməd”

saat 18.00 – M. Seyidzadə, “Üç cəsur” (rus dilində)

 

18 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – Qrimm qardaşları, “Ağca və yeddi cirtdan”

saat 18.00 – C. Rodari, “Çipollino” (rus dilində)

 

23 dekabr

saat 12.00, 14.00 – ərəb xalq nağılı, “Əlibaba və qırx quldur”    

saat 16.00 – Azərbaycan xalq nağılı, ”Şəngülüm, Məngülüm”

 

24 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – Azərbaycan xalq nağılı, “Ağ babanin nağili”  

saat 18.00 – C. Rodari, “Çipollino” (rus dilində)

 

25 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00 – Ş. Perro, “Qırmızıpapaq”

saat 18.00 – rus xalq nağılı, “Qoğal” (rus dilində)

 

26, 27, 28, 29, 30, 31 dekabr

saat 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – H. X. Andersen, “Qar kraliçasının Yeni il sərgüzəştləri” (tamaşa-şənlik)