Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   404 il əvvəl... 10 sentyabr 1618-ci ildə Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında növbəti müharibənin (1616-1618) nəticələrinə dair Mərənd sülh sazişi imzalanıb. Səfəvi dövləti XVI əsrin sonunda Osmanlı ilə müharibədə ... Ətraflı

Şuşalı bəstəkarlar

IV yazı   “Şuşa İli” münasibətilə qala-şəhərimizin Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə bəxş etdiyi sənətkarlar haqqında silsiləmizi davam etdiririk. “Şuşalı bəstəkarlar” rubrikasında bu dəfə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən Xalq ar... Ətraflı

Qazax Milli Universitetinin əməkdaşı Əlyazmalar İnstitutunda olub

Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsinin dosenti, həmin universitetin nəzdində Mədəni irs və əlyazmalar fondunun rəhbəri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zübeydə Şafkam AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olub. Görüşd... Ətraflı

Gəmiqaya təsvirləri ibtidai mədəniyyətimizə işıq salır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin təşkilatçılığı, AMEA Naxçıvan Bölməsi və M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası əməkdaşlarının iştirakı ilə “Gəmiqaya təsvirləri ibtidai mədəniyyətimizin nü... Ətraflı

Xatirə təqvimi 6-9 sentyabr

Azərbaycan   6 sentyabr 1936 – SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə “SSRİ Xalq artisti” adı təsis olunub. Sovet İttifaqında mədəniyyət xadimlərinə verilən ən yüksək fəxri ad olub. Azərbaycandan bu ada ilk olaraq Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Şövkət... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   642 il əvvəl... 8 sentyabr 1380-ci ildə rus knyazlıqları ilə Qızıl Ordanın qoşunları arasında Kulikovo (Don çayının sahilində) döyüşü olub. Vladimir və Moskva knyazı Dmitri İvanoviçin (Dmitri Donskoy) ordusu Qızıl Or... Ətraflı

Saralmış not yazıları, ağ-qara şəkillər və ölməz bəstəkardan xatirə

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fondunda Fikrət Əmirovdan yadigar qalan nümunələr   Onun musiqi mədəniyyətimizdə yeri və rolu müstəsnadır. Xalqına, onun musiqisinə sehrli tellərlə bağlı olan və bütün yaradıcılığında xalq musiqisini “tükənməz ilham mənbəyi... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   239 il əvvəl... 3 sentyabr 1783-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik müharibəsi başa çatıb. Parisdə Britaniya və ABŞ nümayəndələri arasında sülh sazişi imzalanıb. Sazişə əsasən, Britaniya Şimali Ameri... Ətraflı

Borçalı aşıq mühitinin məşhur yetirməsi

Xındı Məmməd həm də “Borçalı bülbülü” kimi tanınıb   Borçalı aşıq mühiti tarixən bu sənətin inkişafı və şəkillənməsində mühüm rol oynayıb. Azərbaycanın bu qədim elinin yetişdirdiyi neçə-neçə sənətkar Qorqud yadigarının gələcə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 1-5 sentyabr

Azərbaycan   1 sentyabr 1900 – Məşhur sirk pəhləvanı, Xalq artisti Rəşid Əliməmməd oğlu Yusifov (1900-1982) Borçalı mahalının (Gürcüstanın Marneuli rayonu) Gorarxı kəndində anadan olub. Moskva Dövlət Sirkinin truppasında çıxış edib. 1 sentyabr 1920 – Tan... Ətraflı