Nizami Gəncəvini onun çəkdiyi portretlə tanıyırıq

“Molla Nəsrəddin” dərgisi sənətdə ilk məktəbi olmuşdu...   Təsviri sənət tariximizdə parlaq iz qoyan sənətkarlardan biri də Xalq rəssamı Qəzənfər Xalıqovdur. O, rəngkarlıq və qrafika, teatr dekorasiyası və kino rəssamlığı, eləcə də monumental boyakarlıq sahəsində dəyərli sənət n&uum... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (23–27 dekabr)   218 il əvvəl...   27 dekabr 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirəndən (may 1805) sonra Şirvan xanlığı üzərinə yürüşə başlayan rus qoşunları Şamaxı şəhərinə daxil olublar. Şirvan xanlığı çar Rusiyasına birlə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 23–26 dekabr

Azərbaycan   23 dekabr 1911 – Şərqşünas, tərcüməçi, professor, Əməkdar elm xadimi Məmməd Mübariz Əli oğlu Əlizadə (1911 – 9.4.1994) anadan olub. Nizaminin, Xaqaninin tədqiqatçısı olub. Mücirəddin Beyləqaninin şeirlərini farscadan dilimizə tərcü... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (87)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Opera sənətimizdə iz qoyan ifaçı

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən 1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” operası ilə əsası qoyulan Azərbaycanda opera sənəti 115 illik tarixi boyunca zəngin inkişaf yolu keçib. Bu yolda böyük əməyi keçən sənətkarlardan biri də Xalq artisti Əlövsət Sadıqo... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (20–22 dekabr)   106 il əvvəl...   20 dekabr 1917-ci ildə sovet dövlətinin təhlükəsizlik orqanı – Əksinqilab və sabotajla mübarizə üzrə Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyası (“VÇK”) yaradılıb. Komissiyanın sədri Felik... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–22 dekabr

Azərbaycan   19 dekabr 1921 – Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev (1921 – 21.8.2002) Bakıda anadan olub. “Çəltikçi qızlar”, “İmadəddin Nəsimi” və s. məşhur əsərlərin, &ldq... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (86)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Peyzajın bənzərsiz vurğunu

Əsərləri təkcə öz ömrünü yox, incəsənət sevənlərin də ömrünü rəngləndirib   “Rəssamlıq mənə inamımı, ümidimi həyata keçirmək üçün nəfəs aldığım həyatdır” deyirdi Səttar Bəhlulzadə. Ömür yolu da kətan üzər... Ətraflı

Sənətin Mirzə Cəfər ehtişamı

Orta əsrlərdə yaranan xəttatlıq sənəti incəsənətin bir növü olmasa da, ayrıca sənət qolu kimi daim inkişaf edib. Bu sənətin bənzərsiz nümunələrini yaradan xəttatlarımızdan biri  Mirzə Cəfər Təbrizi olub. Görkəmli sənətkarın üzünü köçürdüy... Ətraflı