TƏQVİM 9-11 iyul

    Azərbaycan       9 iyul 1821 - Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Aşıq Ələsgər (1821-1926) Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində anadan olub. Dədə Ələsgər Cənubi Qafqazda, Dağıstanda, bir sıra türkdilli xalqlar arasında şöhrət qazanmışdı. 19... Ətraflı

“Ömür №37”lərdən...

   ictimai-“şifahi” tale imtahanı həm də siyasi “alın yazılı” yazıçılardan...       İyirmi ildən çoxdur siyasi-iqtisadi, maddi-mədəni, xüsusən mənəvi-psixoloji səfasını yaşadığımız Milli Müstəqilliyimizə nankorluq kimi çıxmasın, onların hamısının fədakarl... Ətraflı

TƏQVİM 5-8 iyul

   Azərbaycan       5 iyul 1851 - Publisist, alim və ictimai xadim İsasultan Nəcəfqulu oğlu Şahtaxtinski (1851-18.10. 1894) İrəvanda anadan olub. "Tiflisski vestnik" qəzetində şöbə müdiri, "Kavkazski almanax"ın təsisçisi, naşiri və redaktoru, Türkiyədə "Q... Ətraflı

Sənət dünyası

   Güldürmək, həm də düşündürmək ustalığı      Tanınmış fırça ustası, Əməkdar incəsənət xadimi Nəcəfqulu Əbdülrəhim oğlu İsmayılov (1923-1990) təsviri sənətimizin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Anadan olmasının 90 ili tamam olan rəssamın müxtəlif jan... Ətraflı

Milli mədəni irsin öyrənilməsi və təbliğinə yeni yanaşmalar

   Azərbaycanda müxtəlif sivilizasiyaların izlərinə rast gəlmək mümkündür      Azərbaycanın zəngin milli mədəni irsi var. Ölkəmizin ərazisində qədim sivilizasiyaların bir çox izlərinə rast gəlmək mümkündür. Kür-Araz, Mingəçevir, Naxçıvan, Xocalı-Gədəbəy t... Ətraflı

TƏQVİM 2-4 iyul

A­zər­bay­can2 iyul 1892 - Ta­nın­mış ya­zı­çı, maa­rif və mə­də­niy­yət xa­di­mi Ta­ğı Şah­ba­zi Si­murğ (1892-1937) ana­dan olub. Xar­kov Uni­ver­si­te­ti­nin tibb şö­bə­si­ni bi­ti­... Ətraflı

Anım­na­mə...

Baş­dan-ba­şa li­rik şa­ir, etik-es­te­tik xa­nım Ni­gar Rə­fi­bəy­li­yə...Be­lə yaz­ma­yım, be­lə de­mə­yim, - özü de­miş­kən, - bəs “ney­lə­yim”? Bu qə­bil ya­zı­lar­da özü­nü nə qə­dər ... Ətraflı

TƏQVİM 28 iyun - 1 iyul

   Azərbaycan       28 iyun 1842 - Görkəmli maarifçi, alim, publisist və pedaqoq Həsən bəy Zərdabi (1842-1907) anadan olub. 1875-ci ildə «Əkinçi» qəzeti ilə Azərbaycanda milli mətbuatın əsasını qoyub. Zərdabi Moskva Universitetini namizədlik diplomu ilə b... Ətraflı

Unudulmayacaq səs

   “Saz ilə sözün, musiqi ilə şeirin qüdrətli və təbii birliyini dərindən duyan və ecazkar bir sənətlə ifa edən nadir bir xanəndə soruşsanız, mən dərhal Bülbülün adını çəkərəm. Bülbül sənətin ləyaqətini, ictimai mənasını layiqincə dərk edən və bunu yüksək tutan sənətkardır. Onu dinləy... Ətraflı

Xatirələrdə yaşayacaq

   Sənətkarla vida mərasiminə gəlmiş tanınmış mədəniyyət xadimləri Siyavuş Aslan haqqında xatirələrini, qəhər dolu ürək sözlərini bölüşdülər.      Milli Dram Teatrının direktoru, professor İsrafil İsrafilov: - Siyavuş Aslanın Akademik Milli Dram Teatrında... Ətraflı