Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   757 il əvvəl...   20 yanvar 1265-ci ildə Londonda Vestminster Sarayında ilk ingilis parlamenti işə başlayıb. Dünya parlamentarizminin ən qocaman nümunəsi olan İngiltərə parlamenti bu gün də əsas tarixi atributlarını və mü... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–21 yanvar

Azərbaycan   19 yanvar 1873 – Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından Həmidə xanım Əhmədbəy qızı Məmmədquluzadə-Cavanşir (1873 – 6.2.1955) Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndində anadan olub. Qafqaz Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin yaradıcılarındandır. Ömü... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   322 il əvvəl... 17 yanvar 1700-cü ildə Rusiya çarı I Pyotr ölkə əhalisinin Avropa geyiminə keçməsinə dair fərman verib. Məcburi qaydada həyata keçirilən fərman Rusiyanın avropalaşmasının başlanğıcı idi. I Pyotrun g... Ətraflı

Xatirə təqvimi 14–18 yanvar

Azərbaycan   14 yanvar 1879 – Tiflisdə “Ziya” (“Ziyayi-Qafqaziyyə”) qəzetinin ilk nömrəsi çapdan çıxıb. Bu, 1877-ci ildə bağlanan “Əkinçi”dən sonra Azərbaycan dilində ikinci qəzet idi. Redaktoru və naşiri Səid Ünsizadə ola... Ətraflı

Xatirə təqvimi 10–13 yanvar

Azərbaycan   10 yanvar 1929 – Tanınmış dilçi alim, AMEA-nın müxbir üzvü Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov (1929 – 26.9.2009) Qərbi Azərbaycanın (Ermənistan SSR) Kalinino rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində doğulub. “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, “A... Ətraflı

Xatirə təqvimi 3–9 yanvar

Azərbaycan   3 yanvar 1907 – Məşhur pianoçu, Xalq artisti, professor Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva (1907 – 27.6.1985) anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyib, konservatoriyanın nəzdində Orta ixtisas musiqi məkt... Ətraflı

Xatirə təqvimi 29 dekabr – 2 yanvar

Azərbaycan   29 dekabr 1921 – Xalq yazıçısı, filologiya elmləri doktoru, professor Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə (1921 – 4.9.2003) Bakıda anadan olub. S.Ə.Şirvani, A.Səhhət, Xətai və başqa görkəmli şəxsiyyətlər haqqında tarixi romanların müəllifidir. “Azərbaycan... Ətraflı

Xatirə təqvimi 25–28 dekabr

Azərbaycan   25 dekabr 1896 – Əməkdar incəsənət xadimi, kino istehsalı təşkilatçısı Teymur Əli oğlu Hüseynov (1896-1973) anadan olub. “Azərbaycanfilm” Kinostudiyasında 30-dan çox bədii və sənədli filmin direktoru olub. 25 dekabr 1906 – Əməkdar incəsənə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 22–24 dekabr

Azərbaycan   22 dekabr 1898 – Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor, aktyor Ağarza Səməndər oğlu Quliyev (1898 – 15.9.1976) Lənkəranda doğulub. “Qara daşlar”, “Səhər”, “Ulduz” filmlərinə quruluş verib, filmlərdə çəkilib. 22 dekabr 1906 –... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17–21 dekabr

Azərbaycan   17 dekabr 1905 – Xalq şairi Osman Sarıvəlli (Osman Abdulla oğlu Qurbanov; 1905 – 3.7.1990) Qazax rayonunun Sarıvəlli (İkinci Şıxlı) kəndində anadan olub. “Gətir, oğlum, gətir!” poeması XX əsr Azərbaycan poeziyasının gözəl nümunələrindəndir. Sö... Ətraflı