Möhtəşəm romanlar elə möhtəşəm nağıllardır...

İlyas Əfəndiyev (1914–1996) keçmiş sovet məkanında dövrünün ən görkəmli yazıçılarından biri kimi tanınır və oxunurdu. Böyük ədəbiyyata doğru 1930-cu illərdə addım atmağa başlayan gələcək müəllif zəngin bir ömür yaşayaraq, əslində, qəlb... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (16)   Ötən əsrin ikinci yarısında Azərbaycan mətbuatı tarixində “Bakı” qəzetinin xüsusi yeri vardı. Paytaxtda, eləcə də Bakının qəsəbə və kəndlərində sosial-iqtisadi, ictimai həyatı, yenilikləri geniş işıqlandıran qəzetin s... Ətraflı

Dilçilik elminin görkəmli simalarından – Yusif Seyidov

Çoxcəhətli elmi yaradıcılıq fəaliyyəti ilə dilçilik elmimizə töhfələr verən alimlərdən biri də  filologiya elmləri doktoru, professor, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi Yusif Seyidov olub. Bu il görkəmli alimin anadan olmasından 95 il ötür.... Ətraflı

Xatirə təqvimi (23 – 27 may)

Azərbaycan   23 may 1524 – Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin banisi, böyük sərkərdə, şair Şah İsmayıl Xətai (17.7.1487 – 1524) vəfat edib. Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsində dəfn olunub. 23 may 1905 – Əməkdar artist, rejissor Heydər Məşədi Aslan oğlu Şəmsizadə (1905... Ətraflı

Elm tariximizdə məktəb yaratmış alim

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında böyük əməyi olan alimlərimizdən biri də akademik Məmməd Cəfər Cəfərovdur. Görkəmli alim ömrünün 60 ilə yaxın bir dövrünü Azərbaycan ədəbi tənqidinin, mədəni-estetik fikrinin yeni yaradıcılıq keyfiyyətl... Ətraflı

Kitabların cazibəsini artıran rəssam

Təsviri incəsənətdə kitab qrafikasının özünəməxsus yeri var. Kitab tərtibatında müxtəlif illüstrasiyalar məzmunu zənginləşdirir, oxucu üçün maraq mənbəyinə səbəb olur. Kitaba çəkilən illüstrasiyalar, üz qabığı, ümumi tərtibat, kitabın məzmun... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (17 – 22 may)   385 il əvvəl...   17 may 1639-cu ildə Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında növbəti müharibənin (1623–1639) yekunlarına əsasən, Qəsri-Şirin sülh müqaviləsi bağlanıb. Müqavilədə tərəflər arasında 1555-ci ildə bağlanm... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17 – 22 may

Azərbaycan   17 may 1870 – Görkəmli yazıçı-dramaturq, publisist Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Haqverdiyev (1870 – 11.12.1933) Şuşada anadan olub. “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Pəri cadu”, “Ac həriflər” və s. pyeslə... Ətraflı

Məşhur nəslin parlaq nümayəndəsi

Mədəniyyət tariximizdə dərin iz qoyan bəstəkarlardan biri də Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Soltan Hacıbəyov olub. Görkəmli bəstəkar geniş yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə Üzeyir Hacıbəyli ənənələrinə söykənərək, həmçinin S.Pr... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (15)   Mətbuat xronikasında bu dəfə “Mədəniyyət” qəzetinə – otuz il əvvələ nəzər salacağıq. 1994-cü ilin mayı... Birinci Qarabağ müharibəsində atəş yenicə kəsilib, amma cəbhədə vəziyyət gərgindir. Bu günlərdə mədə... Ətraflı