Ayrılığın üzü dönsün bu dünyada...

   Oktyabrın 30-u Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin (1950-2005) xatirə günüdür. Sənətkarın dünyasını dəyişdiyi vaxtdan 5 il keçir. Bu zaman kəsiyində o, həyatda olmasa da, bəstələdiyi, ifa etdiyi mahnılar yaddaşlardan silinməyib.       Oxuduğu şaqraq,... More

Memar ömrü

   Əcəmi Naxçıvani: “Biz gedərik - bizdən xatirə qalar”      XI-XII əsrlər Azərbaycanda mədəniyyətin intibah dövrü kimi xarakterizə edilir. Nizami Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Bəhmənyar, Xətib Təbrizi, Xəqani Şirvani, Ömər Kafiəddin, Məhsəti Gəncəvi kimi... More

Beynəlxalq Aşıq Festivalı mədəni irsimizin təbliğinə böyük töhfədir

  Oktyabrın 22-də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Aşıq Festivalı başlandı. Səkkiz ölkənin (Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiya Federasiyası (Dağıstan Respubli... More

Təqvim 27-28 oktyabr

     Azərbaycan      27 oktyabr 1932 - Bəstəkar, Azərbaycan musiqi tarixində ilk romansların müəllifi Asəf Zeynallı (5.4.1909-1932) vəfat edib. Teatr tamaşalarına musiqi bəstələyib, "Uşaq süitası" əsəri ilə Azərbaycanda uşaq musiqisi repertuarın... More

Tanınmış dirijor və pedaqoq: Ağaverdi Paşayev

      Onu tanıyanlar haqqında bu ifadəni tez-tez işlədirlər: “Allah adamıdır”. Çox fövqəladə bir ifadədir ki, hər kəsin ünvanına deyilmir. Bu, Tanrının öz bəndəsinə olan inayətidir ki, onu həm özü sevir, həm də insanlara sevdirir. Məhz belə bir sevgi Ağaverdi müəllimin ... More

Daşlara həkk olunan tarix

   Azərbaycan Yer kürəsində ibtidai insanların formalaşdığı bölgələr sırasına daxildir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, hələ ən qədim dövrlərdə bu ərazidə insanın təşəkkülü üçün əlverişli şərait olub. Azərbaycan həm də dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından hesab olunur.&n... More

Daşlara həkk olunan tarix

   Azərbaycan Yer kürəsində ibtidai insanların formalaşdığı bölgələr sırasına daxildir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, hələ ən qədim dövrlərdə bu ərazidə insanın təşəkkülü üçün əlverişli şərait olub. Azərbaycan həm də dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından hesab olunur.&n... More

Təqvim 22-26 oktyabr

   Azərbaycan      22 oktyabr 1919 - Bəstəkar Ərtoğrul Cavid (Hüseyn Cavidin oğlu, 1919-14.10.1943) anadan olub.   22 oktyabr 1920 - Nasir Məmməd Salman oğlu Ağayev (Məmməd Aranlı, (1920 - 8.10.1950) anadan olub.   22 oktyabr... More

Parlaq ömrün xatirəsi

   Teatr və kino tariximizdə maraqlı ifa tərzi, özünəməxsus yaradıcılıq yolu ilə seçilən sənətkarlar çox olub. Onlardan biri də görkəmli aktrisa, Xalq artisti Nəcibə Məlikovadır. Təbəssümlü çöhrəsi, məlahətli səsi və parlaq istedadı onda aktyor olmağın başlıca şərtlərini birləşdirib. ... More

Axtarma məni

   Oktyabrın 23-ü unudulmaz xanəndə Səxavət Məmmədovun doğum günüdür      O, cəmi 38 il yaşadı. Bu, qısa cismani ömür payı idi. Əslində isə Tanrı Səxavətə böyük ürək və istedadla yanaşı həm də əbədi ömür bəxş etmişdi. Görəsən, Səxavət bunu bilirdimi?... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar