İncəsənət öz saysız-hesabsız formaları ilə tarix boyu insan ifadəsinin və mədəniyyətinin tərkib hissəsi olaraq qalıb. Ən qədim dövrlərdəki mağara və qayaüstü rəsmlərdən müasir rəqəmsal əsərlərə qədər incəsənət cəmiyyətin əksi, fərdi ifadə vasitəsi və müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayır. Bu kontekstdə sənətşünaslığın əhəmiyyətini vurğulamasaq olmaz. Sənətşünaslıq yaradıcılığı inkişaf etdirməkdə və mədəni kontekstlərin daha dərindən dərk olunmasında mühüm rol oynayır.

İncəsənət tədqiqatları fərdlərə öz yaradıcı instinktlərini araşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün bir növ platforma təmin edir. Müxtəlif texnikalara, vasitələrə və üslublara nəzər salmaqla həvəskar rəssamlar öz təxəyyüllərinin sonsuz potensialını aça bilərlər. İncəsənət fərdlərin öz düşüncələrini, duyğularını və təcrübələrini çatdırmaq üçün güclü bir vasitədir. Həmçinin cəmiyyətin mədəni, sosial və siyasi dinamikasını əks etdirən güzgüdür. İncəsənət tədqiqatları da rəssamlara vizual dili inkişaf, onlara öz perspektivlərini ifadə etməyə və müxtəlif auditoriya ilə əlaqələr yaratmağa imkan verir.

Sənətşünaslıq fərdlərdə bədii hərəkətləri və üslubları formalaşdıran tarixi və mədəni kontekstləri dərk etməyə imkan yaradır. Sənətşünaslıq sadəcə özünü ifadə etməkdən kənara çıxır; texniki bacarıqların inkişafına da diqqət yetirir. İstər müəyyən bir rəsm üslubunun incəliklərini mənimsəmək, heykəltaraşlıq üsullarını təkmilləşdirmək, ya da  rəqəmsal sənət alətlərini idarə etmək olsun. İncəsənət tədqiqatları nəticə etibarilə təkcə bədii bacarıqları artırmır, həm də həyatın müxtəlif aspektlərində dəyərli olan səbir, əzm və detallara diqqət kimi keyfiyyətləri inkişaf etdirir.

Sənəti təhlil etmək kəskin müşahidə hissi və tənqidi düşüncə tələb edir. İncəsənət tədqiqatları fərdləri sənət əsərlərini qiymətləndirməyə, şərh və tənqid etməyə, analitik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə təşviq edir.

Əslində, sənətşünaslıq canlı və mədəni zəngin cəmiyyətin təməl daşıdır. Biz daim dəyişən dünyada yaradıcılıq alovunun parlaq şəkildə yanmağa davam etməsini sənətşünaslığın əhəmiyyəti kimi görürük...

Sevinc Quliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının əməkdaşı