Dünən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə nəşr olunan 150 cildlik dünya ədəbiyyatı seriyasından işıq üzü görmüş 29 kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən tədbirdə seriyanın hazırlanmasında iştirak edən subyektlərin nümayəndələri, həmçinin əsərlərin tərcüməçiləri iştirak edirdilər. Qeyd edək ki, bu layihənin elmi-yaradıcılıq işləri ilə BSU, kitabların bədii tərtibatı ilə “Tutu”, çapı ilə “Şərq-Qərb” nəşriyyatı məşğuldur.
   
   Mərasimdə çıxış edən BSU-nun rektoru Kamal Abdulla prezident sərəncamı ilə nəşr olunan 150 cildliyin Azərbaycan oxucusuna böyük töhfə olduğunu nəzərə çatdıraraq bu günə qədər görülmüş işlərdən danışdı. O bildirdi ki, artıq çap edilmiş 29 kitabın 21-nə daxil edilmiş əsərlər Azərbaycan oxucularına əvvəllər təqdim edilsə də, bu əsərlərin üzərində yenidən iş aparılıb və onlar zamanın dəyişən dilinə uyğunlaşdırılıb. Yeni nəşr kimi təqdim edilən P.Lagerkvist, O.Pamuk, J.Amadunun seçilmiş əsərlərindən ibarət üç kitab oxucularımıza ilk dəfədir, K.Hamsunun, C.Selincerin əsərləri isə əsaslı şəkildə yeni tərcümə variantında təqdim olunur. H. Böll, M.Rid, və M.Remarkın yaradıcılığına aid kitablara isə həmin müəlliflərdən yeni tərcümələr daxil edilərək nəşr eilib.
   K.Abdulla növbəti mərhələdən də danışdı. Bildirdi ki, hazırda BSU-da yaradıcı heyət tərəfindən F.Dostoyevskinin, S.Kinqin, H.Hessenin, S.Sveyqin, V.Nobokovun, L.Borxesin, X.Kortasarın, A.Platonovun və digərlərinin dilimizə ilk dəfə tərcümə olunan əsərləri çapa hazırlanır. O, həmçinin qeyd etdi ki, 150 cildin 120-də Azərbaycan oxucuları dünya ədəbiyyatının bir çox nümayəndələrinin yaradıcılığı ilə ilk dəfə olaraq ana dilində tanışlıq imkanları qazanacaqlar.
   Sonra isə tərcüməçilər, yaradıcı heyət üzvləri çıxış edərək gedən proses barədə öz fikirlərini söylədilər. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Kamal Abdulla bəzi mətbuat orqanlarında tərcümə prosesi ilə bağlı yanlış məlumatların verilməsini görülən işə kölgə salmaq kimi qiymətləndirdi. O, bir daha vurğuladı ki, sovet dövründə tərcümə edilmiş əsər hazır şəkildə nəşr edilmir. Onun üzərində də sistemli iş aparılır, dilimizin bu gününə uyğunlaşdırılır.
   Mərasimin sonunda 29 kitaba daxil əsərlərin hər bir tərcüməçisinə nəşr edilmiş kitablar bağışlandı.
   
   SABUTAY