Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   195 il əvvəl...   20 mart 1828-ci ildə çar I Nikolay Türkmənçay müqaviləsini (10 fevral 1828-ci il) təsdiq edib və Rusiyaya birləşdirilmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ərazisində “Erməni vilayəti”... Ətraflı

Xatirə təqvimi 14-20 mart

14 mart 1919 – Satirik şair Əliqulu Qəmküsar (Əliqulu Məşədi Ələkbər oğlu Nəcəfov; 1880, Naxçıvan – 1919) Tiflisdə qətlə yetirilib. “Molla Nəsrəddin” jurnalının tanınmış müəlliflərindən olub. 14 mart 1936 – Yazıçı-dramaturq Nahid Rəhim oğlu Hacız... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   288 il əvvəl...   10 mart 1735-ci ildə Səfəvi dövləti və Rusiya arasında Gəncə müqaviləsi bağlanıb. Səfəvi ordusunun komandanı Nadir xan və knyaz Qolitsın tərəfindən imzalanan müqaviləyə görə, rus qoşunları Xəzəryanı Azə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 8-13 mart

Azərbaycan   8 mart 1911 – Xalq artisti Ağadadaş Gülməmməd oğlu Qurbanov (1911 – 25.6.1965) anadan olub. Gənc Tamaşaçılar, Akademik Milli Dram teatrlarında çıxış edib. “Koroğlu”, “Bir qalanın sirri”, “Bizim küçə”, &l... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   192 il əvvəl...   5 mart 1831-ci ildə Lənkəranda Rusiya işğalı əleyhinə üsyan başlayıb. Devrildikdən sonra İrana qaçan Mirhəsən xan Lənkərana gələrək üsyana başçılıq edib. Talış (Lənkəran) xanlığı Gülüstan ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 4-7 mart

Azərbaycan   4 mart 1919 – Görkəmli aktyor, rejissor Hüseyn Məmməd oğlu Ərəblinski (Xələfov; 1881-1919) qətlə yetirilib. Azərbaycanın professional teatr sənətinin banilərindən biridir. “Müsəlman artistləri” cəmiyyətində, “Nicat” teatr cəmiyyətində &c... Ətraflı

Xatirə təqvimi 1-3 mart

Azərbaycan   1 mart 1947 – Əməkdar artist Novruz Yaqub oğlu Əliyev (Novruz Qartal; 1947 – 8.1.2022) anadan olub. Akademik Musiqili Teatrın aktyorudur, filmlərə çəkilib. 1 mart 1952 – Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas, kinodramaturq Aydın Ərşad oğlu Dadaşov (1952 ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   145 il əvvəl... 3 mart 1878-ci ildə Rusiya ilə Osmanlı arasında iki il sürən müharibənin yekunlarına dair San-Stefano (İstanbulun indiki Yeşilköy rayonu) sülh müqaviləsi imzalanıb. Osmanlı imperiyasının tərkibində olan B... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   175 il əvvəl...   24 fevral 1848-ci ildə Fransada növbəti burjua inqilabı nəticəsində Kral Lui-Filipp taxtdan salınıb. İkinci Fransa Respublikasının yarandığı elan edilib.   112 il əvvəl...   28 fevral 1911-ci ildə Bakıda Ope... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24-28 fevral

Azərbaycan   24 fevral 1864 – Mütəfəkkir, yazıçı-publisist, şair, rəssam Əli bəy Molla Hüseyn oğlu Hüseynzadə (1864 – 17.03.1940) Salyanda doğulub. Bakıda “Həyat” qəzetinin, “Füyuzat” jurnalının redaktoru olub. 1910-cu ildən Tü... Ətraflı