Azərbaycanın mədəni irsi markalarda

   “Azərmarka” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) “Azərbaycan” adlı tematik markalar kitabını oxucuların ixtiyarına verib. Nəşrin məqsədi yerli və əcnəbi filatelistləri Azərbaycanın mədəni irsi ilə tanış etməkdir.   “Azərmarka” MMC-nin di... Ətraflı

Xalçalarda rənglər nədən danışır?

   Azərbaycan xalçalarında ölkəmizin rəngarəng təbiətinin bütün gözəlliyi - dənizlə səmanın maviliyi, meşələrin yaşıllığı, dağların bəyaz zirvələri və əlvan yamacları əks olunub. Xalçaya nəzər saldığımızda ilk diqqəti çəkən rənglər olur. Xalç... Ətraflı

Cümhuriyyət dövrünə aid etnoqrafik xalça

   AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid etnoqrafik xalça mühafizə edilir.    Muzeydən bildiriblər ki, Qarabağ xalça məktəbinə məxsus xalça 1918-ci ildə Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə bolşevi... Ətraflı

Qloballaşma şəraitində termin axınını “idarə etmək” lazımdır

 Dilimiz sərvətimizdir       Min illərdir dilin məqsədi heç dəyişməyib - duyğu və düşüncələrin, ağıl və zəkanın ifadəsi. Bu gün də mədəni və mənəvi səviyyəsindən asılı olmayaraq, könüllərdən könüllərə yolun yeganə körp... Ətraflı

Azərbaycan bədii tikmə sənəti

   Dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif növləri mövcuddur. Bu növlərdən biri də bədii tikmə sənətidir. Xalqımız ta qədimdən öz geyiminə, eləcə də həyat və məişətdə istifadə etdiyi bir çox əşyaya gözəllik verməyə çalışmışdır. Geyim üzərində, ha... Ətraflı

Balakəndə dambır sənəti və haylaçılıq

   Türk dünyasında “dombıra” kimi tanınan musiqi aləti ölkəmizdə “dambır” (tənbur) olaraq Balakən-Zaqatala bölgəsində yaşayır. Burada tənbura “dambır”, dambırla oxunan mahnılara isə “hayla” (“haraylamaq”, &ldqu... Ətraflı

“Azərbaycan dili” anlayışının tarixinə nəzər

   Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aysel Qəribli “Azərbaycan dili” anlayışının formalaşma tarixinin dövrlərini araşdıraraq maraqlı nəticələrə gəlib.    Onun fikrincə, “Azərbaycan dili” anlayışının kökündə və ya mənşəyində “t&... Ətraflı

Adlarımız və milli ruhumuz

   İstənilən xalqın şəxs adları onun varlığının göstəricisidir. Hər bir xalq soy, dil və ərazi birliyi içərisində mövcud olur, əgər bunlardan biri olmazsa, həmin ulusun varlığı şübhə altında qalır. Xalqı yaşadan, qoruyan yurddaşın, soydaşın adının milli olması da onun... Ətraflı

Oyun - dünyanın dərk üsulu

   Xalq oyunlarımıza əsaslanaraq daha geniş miqyasda türk dünyasında oyunun və meydan tamaşalarının milli kimliyin formalaşmasında rolunu anlamaq mümkündür      AMEA-nın Folkor İnstitutunun Müasir folklor şöbəsinin ... Ətraflı

Dilimiz, qayğılarımız...

   Dilə bağlanmaq ulusun özümlüyünü yaradır, ayrılmaqsa özgəliyini      Yer üzündəki 6 minə yaxın dil 22 dil ailəsində birləşir. Onlardan Altay dilləri ailəsi böyüklüyünə görə ikinci sayılır... Ətraflı