Musiqi onu dar ağacından xilas etmişdi

   “Ey təbiblər, Əbdülqadir bu uddan şəfa tapsa, təəccüblənməyin. Çünki o, özünün şəfasını musiqidə axtarır”      Şair, filosof, rəssam, xəttat, mahir ifaçı və musiqi nəzəriyyəçisi Əbdülqadir Marağayi Azərbaycan mədəniyyəti tarixində böyük iz qoymuş şəxsi... Ətraflı

TƏQVİM 10-14 yanvar

   Azərbaycan      10 yanvar (bəzi mənbələrdə 25 yanvar) 1838 - Bakı milyonçusu, məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1838 - 1.9.1924) anadan olub. Azərbaycan xalqının maariflənməsi, mədəni inkişafı naminə böyük işlər görüb. Bakıda ilk teatr binası... Ətraflı

Hər an, həmişə, müdam -

   bənzərsiz sənətkar, doxsan il canlı, yaxın, on ildir “uzaq, yaşıl ada”m…      333 fəsil oxumuş, konsertləmiş, kinolamış, çalıb-çağırmış bu adamın ömrünü çox “3”-lər izləyib. 1913-cü ildə doğulub, 32333 gün yaşayıb, 2003-cü il yanvarın 13-də dünyasını d... Ətraflı

İlmələr aləmində “Kəhkəşan”

   Böyük öndərin xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça      Xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə ümummilli lider, müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça toxuyub.     &... Ətraflı

Bir şair ömrünün üfüqləri

   Əslən Cənubi Azərbaycandan olan, tarixin gərdişi, taleyin hökmü ilə bu taydan o taya, o taydan bu taya köç edərək kəşməkəşli ömür sürmüş sənətkarlarımızdan söz düşəndə görkəmli şair Əli Tudə də xatırlanır. O, ömrü boyu azadlıq duyğuları, yurd həsrəti ilə yaşayıb-yaradıb. Gənclik il... Ətraflı

TƏQVİM 3-9 yanvar

   Azərbaycan      3 yanvar 1907 - Məşhur pianoçu, Xalq artisti, professor Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva (1907 - 27.6. 1985) anadan olub. Dövlət Konservatoriyasında (Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyib, konservatoriyanın nəzdində orta ixtisas musiqi məkt... Ətraflı

Xəttatlıq - Yaradana sevginin və gözəlliyin ifadəsi

   Xəttatlıq təkcə bir üslub deyil, həm də düşüncə, duyğu və emosiyaları ifadə edə bilən yazıdır. İslam dünyasında bu yazı sənətinin formalaşması X-XII əsrlərə təsadüf edir. Ölkəmizdə orta əsrlərdə meydana gəlib, müxtəlif mərhələlərdən keçərək günümüzə gəlib çatıb.    &... Ətraflı

Sənətin gözəllik simvolu

    Teatr və kinonu haqlı olaraq həyat məsələlərinin həlli üçün ən yaxşı vasitə adlandırırlar. Səhnədə və ekranda həyat fəlsəfəsini təhlil edən sənətkarlarımız da bu mənada həmişə dəqiq münasibət bildirdikləri rollarının məqsədini açıqlayıb, etik və mənəvi dəyərləri qoruyan, yüks... Ətraflı

Həmişəyaşarın nisgili

   Soyadı Nuri, adı Yaşar, sənəti həmişəyaşarın...      Deyirlər, "vaxt - qanadlı quşdur". Düz deyirlər. Onun da beşik yaşından uçub, qondu 60-na. Qanadlarına alıb apardı. Elə son nəfəsindən də qanadlanıb qondu “üç”ünə, sonra “yeddi”sinə və bu da “qırx”. ... Ətraflı

TƏQVİM 28 dekabr - 2 yanvar

   28 dekabr 1920 - Fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi, akademik Firudin Qasım oğlu Köçərli (1920 - 3.6.2005) Gədəbəy rayonunun İsalı kəndində anadan olub. EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru (1967-1985) işləyib.   28 dekabr 1927 - Bəstəkar, Əməkdar ... Ətraflı