Anadangəlmə aktyor

   “Kal Baloğlan”, “Aşiq Məhəmməd”, “Məzə Vəli”, “Konsert Lütfəli”...      Sağlığında onu nadir hallarda “Abdullayev” də deyə yad edər, ismarlayıb-xatırlayardılar. Elə adının çəkilməsi bəs idi; hamının bilməyinə, çoxlarının gülməyinə, bəzilərininsə “gülmə... Ətraflı

TƏQVİM 4-5 dekabr

   Azərbaycan      4 dekabr 1950 - Tanınmış ədəbiyyatşünas, yazıçı, AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Kamal Abdulla (Kamal Mehdi oğlu Abdullayev) Bakıda anadan olub. Kitabları: “Gizli Dədə Qorqud”, “Ruh” (pyeslər), “Unutmağa kimsə yox” (pyeslər), “... Ətraflı

Sənətkarlar tələbəsi, böyük sənətkar

   Azərbaycan musiqi mədəniyyətini zənginləşdirən, musiqi xəzinəmizə böyük töhfələr verən görkəmli bəstəkarlardan biri də Dövlət mükafatı laureatı, Xalq artisti Cahangir Cahangirovdur.       O, 1921-ci ildə Balaxanı qəsəbəsində neftçi ailəsində doğulub. A... Ətraflı

TƏQVİM 30 noyabr - 3 dekabr

   Azərbaycan        30 noyabr 1934 - Tanınmış şair, tərcüməçi İlyas Tapdıq (İlyas Oruc oğlu Tapdıqov) Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıllı kəndində anadan olub. “Arxalı dağlar”, “Bir eşqin şimşəyi”, “Qızlar və qağayılar”, ”Məhəbbət yolları” və s. kitabların m... Ətraflı

Yaşayan nur - əbədi təbəssüm

   Bəşəriyyətin dilində bir söz var ki, ondan zədəli, təsirli, ən əzazil tiranları belə diksindirən kəlmə yoxdur. Zaman-zaman bu kəlməni yumşaltmağa, idiomatikləşdirməyə çox çalışıblar. Ancaq “üstündə Əzrail tükü olan” bu anlayışın xofunu azaltmağa kimsənin gücü yetməyib. Deməli, hökm... Ətraflı

TƏQVİM 27-29 noyabr

   Azərbaycan        27 noyabr 1912 - Xalq artisti, aktyor İsa Həsən oğlu Musayev (1912-8.2.1976) anadan olub. Naxçıvan Musiqili Dram Teatrında fəaliyyət göstərib.   27 noyabr 1946 - Rejissor, ssenarist Akif Rüstəmov anadan olub. Bir sıra f... Ətraflı

“Kino-qələm İmran”

   Bu, maraqlı publisist, görkəmli yazıçı-ssenarist İ.Qasımovun “kadrarxası” adlarından biri idi      Yazılarımın birində mən də onu “Qələm-Mixaylo”su adlandırmışam. Ədəbiyyat-mədəniyyət aləminin rəsmi-rəyasətlik sahələrində tez-tez bir stoldan digər... Ətraflı

TƏQVİM 23-26 noyabr

   Azərbaycan       23 noyabr 1923 - Yazıçı, şair Əmrah Əmrahov (1923-1988) anadan olub. Uzun illər "Azərbaycan pioneri" qəzetinin baş redaktoru işləyib.    23 noyabr 1927 - Tanınmış tarixçi, şərqşünas, professor Əhməd Əhməd oğlu İsgəndərov... Ətraflı

Bu qala bizim qala...

   “Dəmir qapı” Dərbənd      Qədim yurdumuzun bol sərvətlər yetirən torpaqları - yaşıl yarpaq meşələri, dürrü-zərəfşan bağları, saçaq-saçaq sarı sünbül zəmiləri tarixən yadelli işğalçıların hədəfində olub. Vətənimizin sinəsi hərb meydanına çevrilib. Qəhrə... Ətraflı

18 Sentyabr və 23 Noyabr

   Bu “və” Leyli ilə Məcnun, Əsli ilə Kərəm, Fərhad ilə Şirin arasındakı “və”lər statusunda...      Axı o “və”lər də şirinlik-acılıq bağlayıcılarıdır...   Bu “və”nin də solundakı 1885-imizin perspektiv milli major Günü, sağındakı 1948-imizi... Ətraflı