Xəttatlıq - Yaradana sevginin və gözəlliyin ifadəsi

   Xəttatlıq təkcə bir üslub deyil, həm də düşüncə, duyğu və emosiyaları ifadə edə bilən yazıdır. İslam dünyasında bu yazı sənətinin formalaşması X-XII əsrlərə təsadüf edir. Ölkəmizdə orta əsrlərdə meydana gəlib, müxtəlif mərhələlərdən keçərək günümüzə gəlib çatıb.    &... Ətraflı

Sənətin gözəllik simvolu

    Teatr və kinonu haqlı olaraq həyat məsələlərinin həlli üçün ən yaxşı vasitə adlandırırlar. Səhnədə və ekranda həyat fəlsəfəsini təhlil edən sənətkarlarımız da bu mənada həmişə dəqiq münasibət bildirdikləri rollarının məqsədini açıqlayıb, etik və mənəvi dəyərləri qoruyan, yüks... Ətraflı

Həmişəyaşarın nisgili

   Soyadı Nuri, adı Yaşar, sənəti həmişəyaşarın...      Deyirlər, "vaxt - qanadlı quşdur". Düz deyirlər. Onun da beşik yaşından uçub, qondu 60-na. Qanadlarına alıb apardı. Elə son nəfəsindən də qanadlanıb qondu “üç”ünə, sonra “yeddi”sinə və bu da “qırx”. ... Ətraflı

TƏQVİM 28 dekabr - 2 yanvar

   28 dekabr 1920 - Fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi, akademik Firudin Qasım oğlu Köçərli (1920 - 3.6.2005) Gədəbəy rayonunun İsalı kəndində anadan olub. EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru (1967-1985) işləyib.   28 dekabr 1927 - Bəstəkar, Əməkdar ... Ətraflı

Şah İsmayıl Xətai fəhmi və duyğular çələngi

   Dövlətçilik tariximizdə, ədəbi dilimizin inkişafında, poeziyamızın əxlaqi-mənəvi dəyərlərlə zənginləşməsində özünəməxsus yeri olan şəxsiyyətlərimiz yaşayıb. 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində onlardan birini - Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qurucusu, b... Ətraflı

TƏQVİM 25-27 dekabr

   Azərbaycan        25 dekabr 1906 - Görkəmli kinorejissor, operator, rəssam Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev (1906-7.11.1990) anadan olub. “Bir qalanın sirri”, “Bizim küçə” “Sehrli xalat”, “İstintaq davam edir” filmlərinə quruluş verib, “Fətəli xan”, “... Ətraflı

Bir tarzən olub Gəncədə;

   ürəyi “sarı sim” çalarlı, ömrü isə “Kəsmə şikəstə”...      Bir halda ki “olub” nəqliliyilə başladım, qoy bir az da nağıl-noğullaşdırım onu; adı Məşdi, soyadı Mehdiyev, mizrabı od-alov imiş. Beş-on il öncələrə qədər Gəncə ahılları onu “Əbədigənc gəncəli... Ətraflı

Şəhərimizin memarlıq incisi

   Bakı sirki - 45         Azərbaycanda həm ənənəvi, həm də peşəkar sirk sənətinin zəngin tarixi var. Sirk sənətinin inkişafının sirk-tamaşa müəssisələri ilə birbaşa bağlı olması fikri Bakının mədəni tarixində də öz təsdiqini tapır.  &... Ətraflı

TƏQVİM 21-24 dekabr

   Azərbaycan       21 dekabr 1913 - Şair, tərcüməçi Ələkbər Ziyatay (Ələkbər Həsən oğlu Cəfərov, 1913 - 2.7.1982) Gəncədə doğulub. Bir çox şeirlərinə mahnılar bəstələnib. Homerin «Odisseya», Lope de Veqanın «Nə yardan doyur, nə əldən qoyur», A.Qriboyedov... Ətraflı

Şeydasız «Ad günü»

  Gülşən Qurbanovanın xatirəsinə      «Qar kraliçası» onun barəsindəki assosiasiyalarımın içində ən gözəlidir (və ən qəribəsidir - bunca həyatsevər, isti, enerjili bir qadını qar kraliçasına bənzətmək). Əslində onu başqa sənətkarlar kimi, yaratdığı min bir obr... Ətraflı