Türkmən ədəbi dilinin banisi

Türk xalqları ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də türkmən şairi Məhdumqulu Fəraqidir. Türkmən ədəbi dilinin banisi hesab edilən şair öz xalqının həyat tərzi, məişəti, sevinc və kədərinə yaradıcılığında geniş yer ayırıb. Dövrün ədalətsizliyinə qarş... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (13–16 oktyabr)   196 il əvvəl...   13 oktyabr 1827-ci ildə II Rusiya-İran müharibəsi (1826-1828) gedişində Cənubi Azərbaycan torpaqlarına daxil olan rus qoşunları Təbrizi ələ keçirib. Ardınca general İvan Paskeviçin qoşunları Ərdəbil və Urmiyanı d... Ətraflı

Xatirə təqvimi 14–17 oktyabr

Azərbaycan   14 oktyabr 1875 – Maarif xadimi, naşir Əlisgəndər Hacıbaba oğlu Cəfərzadə (1875-1941) Bakıda doğulub. 1906-1908-ci illərdə “Dəbistan” adlı ilk milli pedaqoji jurnalın naşiri və mühərriri olub. 14 oktyabr 1912 – Heykəltaraş, Əməkdar incəsənət xadimi Həya... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (68)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

“İlk görüş, son ayrılıq xatirində qalırmı?...”

Azərbaycan ədəbiyyatına ruhən bağlı olan, nailiyyətlərinə sevinən oxucular arasında elə bir nəfər tapmaq olmaz ki, Əhməd Cəmilin şeriyyətinə biganə qalsın. O, poeziyamızda süjetli lirikanın tanınmış nümayəndələrindəndir. Gənclik illəri qanlı-qadalı II Dünya müharibəsi dövr&u... Ətraflı

Həyatda və elmdə izi qaldı...

Humanitar-ictimai fikrimizin görkəmli nümayəndəsi, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Fəridə Vəlixanova (1935-2023) bu günlərdə (4 sentyabr) 88 yaşında dünyasını dəyişdi. O, Azərbaycan və Rusiyada deyil, həm də Avropanın bir sıra ölkəsində tanınan ziya... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (10–12 oktyabr)   531 il əvvəl...   12 oktyabr 1492-ci ildə Xristofor Kolumbun gəmiləri Amerika sahillərinə çıxıb. Ekspedisiyanın çıxdığı ilk ərazi indiki Baham adaları olub. Bu gün tarixə Amerikanın “kəşf” edilməsi günü kimi ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 11–13 oktyabr

Azərbaycan   11 oktyabr 1919 – Əməkdar artist Əyyub Cəfər oğlu Məmmədov (1919-1978) Naxçıvanda doğulub. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru olub. 11 oktyabr 1938 – Yazıçı-jurnalist, tərcüməçi Emil Güləli oğlu Ağayev (1938-2016) ... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (67)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Şair-həkim: Məsihi

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyət salnaməsində çoxtərəfli yaradıcılığı ilə dərin iz qoyan mütəfəkkirlər yaşayıb. Şair, həkim, musiqiçi və xəttat kimi tanınan Məsihi də onlardan biridir. Rüknəddin Nizaməddin Əli oğlu Məsud (Məsihi) İranın İsfahan şəhərində anadan ... Ətraflı