İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (15)   Mətbuat xronikasında bu dəfə “Mədəniyyət” qəzetinə – otuz il əvvələ nəzər salacağıq. 1994-cü ilin mayı... Birinci Qarabağ müharibəsində atəş yenicə kəsilib, amma cəbhədə vəziyyət gərgindir. Bu günlərdə mədə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (14)   Mətbuat xronikasından budəfəki seçmələr 88 il öncəyə aiddir. 1936-cı il... Məşum repressiya dalğası mədəniyyət və sənət aləminin üstünü hələ almayıb. Amma havası hiss olunur. Bununla belə, mədəni həyat davam edir... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (13)   Ötən əsrin 30-cu illəri Azərbaycanın tarixində repressiyaların vüsət aldığı, siyasi müstəvidən ictimai həyata, ədəbiyyat və mədəniyyətdən hətta ailə-məişətədək hər yerdə “xalq düşmən”lərinin axtarıldığı, qor... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (12)   Azərbaycanda incəsənət, o cümlədən teatr sənəti hər zaman dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub. Bu baxımdan sovetləşmənin ilk dövrlərində, incəsənətin həm də mövcud siyasi quruluşun təbliğatçısı kimi mühüm... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (11)   Bu gün Azərbaycan incəsənəti, xüsusilə musiqi sənəti dünyanın müxtəlif ölkələrində uğurla təqdim və təbliğ olunur. İfaçılarımız məşhur səhnələrdə, konsert zallarında rəğbətlə qarşılanır. İllər öncə, Sov... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (10)   Mətbuat xronikasından növbəti seçmələr sovet dövrünə aiddir. Dövran, ictimai-siyasi quruluş dəyişsə də, mədəniyyətdə (eləcə də digər sahələrdə) hər zaman aktual, həlli vacib məsələlər qalmaqdadır. Məsələn, dekora... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (9)   Mətbuat xronikasından budəfəki seçmələrdə iki qəzetə – 43 il öncəki “Kommunist” qəzetinə və 30 il əvvəlki “Mədəniyyət” qəzetinə nəzər saldıq. Tədbirlər, yubileylər, xatirə axşamları... Bunlar hər za... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (8)   Bu il dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 530-cu ildönümüdür. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə yubiley geniş şəkildə qeyd ediləcək. Füzulinin hə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (7)   88 il öncə builki kimi fevral 29-dan idi. O vaxt ayda iki dəfə çıxan “Ədəbiyyat qəzeti”nin (Azərbaycan Şura Yazıçılar İttifaqının orqanı) növbəti sayı da həmin günə düşmüşdü. Qəzetdə ə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (6)   1970-ci il Azərbaycan üçün yubileylər ili idi. Azərbaycan SSR-in 50 illiyi, sovet dövlətinin qurucusu Leninin 100 illiyi təntənələrlə qeyd olunurdu. Təbii ki, bütün bunlar, ilk növbədə, siyasi-ideoloji &... Ətraflı