Xatirə təqvimi 10-12 yanvar

Azərbaycan   10 yanvar 1929 – Tanınmış dilçi alim, AMEA-nın müxbir üzvü Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov (1929 – 26.9.2009) Qərbi Azərbaycanın (Ermənistan SSR) Kalinino rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində doğulub. “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, “A... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   342 il əvvəl... 3 yanvar 1681-ci ildə çar Rusiyası və Osmanlı imperiyası (Krım xanlığı da Osmanlı tərəfində olmaqla) arasında müharibənin (1672-1681) yekunlarına dair Baxçasaray sülhü imzalanıb. Müqaviləyə g&oum... Ətraflı

Xatirə təqvimi 3-9 yanvar

Azərbaycan   3 yanvar 1907 – Məşhur pianoçu, Xalq artisti, professor Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva (1907 – 27.6.1985) anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyib, konservatoriyanın nəzdində Orta ixtisas musiqi məkt... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   210 il əvvəl... 31 dekabr 1812-ci ildə Rusiya-İran müharibəsi (1804-1813) gedişində Şimali Azərbaycan torpaqlarında işğalçılıq yürüşünü davam etdirən rus qoşunları Lənkəran xanlığının mərkəzi olan Lənkəran qalasın... Ətraflı

Xatirə təqvimi 28 dekabr – 2 yanvar

28 dekabr 1918 – Şair, tərcüməçi İbrahim Kəbirli (İbrahim İsmayıl oğlu İbrahimov; 1918-1995) Tərtər rayonunun Kəbirli kəndində anadan olub. Moskvada “Sovetski pisatel” nəşriyyatında redaktor işləyib. 28 dekabr 1920 – Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, ak... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24-27 dekabr

Azərbaycan   24 dekabr 1872 – Yazıçı-publisist, pedaqoq Ömər Faiq Nemanzadə (1872 – 10.10.1937) Gürcüstanda, Ahıska (Axalsıx) qəzasının Azqur kəndində doğulub. “Şərqi-rus” qəzetinin, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcılarındandır. G&uu... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   217 il əvvəl... 27 dekabr 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirəndən (may 1805) sonra Şirvan xanlığı üzərinə yürüşə başlayan rus qoşunları Şamaxı şəhərinə daxil olublar. Şirvan xanlığı çar Rusiyasına bi... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   105 il əvvəl... 20 dekabr 1917-ci ildə sovet dövlətinin təhlükəsizlik orqanı – Əksinqilab və sabotajla mübarizə üzrə Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyası (“VÇK”) yaradılıb. Komissiyanın sədri Fe... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   97 il əvvəl... 18 dekabr 1925-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının 14-cü – “Sənayeləşmə qurultayı” başlanıb. Sovet hökuməti ölkədə kütləvi sənayeləşmə kursunu elan edib. &nb... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17-20 dekabr

Azərbaycan   17 dekabr 1905 – Xalq şairi Osman Sarıvəlli (Osman Abdulla oğlu Qurbanov; 1905 – 3.7.1990) Qazax rayonunun Sarıvəlli (İkinci Şıxlı) kəndində anadan olub. Şairin “Gətir, oğlum, gətir!” poeması XX əsr Azərbaycan poeziyasının ən gözəl nümunələrindəndi... Ətraflı