Kitabxanalar xalqın milli sərvətidir

   Azərbaycan kitabxanaçılarının II Ümumrespublika müşavirəsində əldə olunan nailiyyətlər, problemlər və onların həlli yolları müzakirə ediləcək      "Kitabxanalar xalqın milli sərvətidir". Böyük öndər Heydər Əliyevin bu sözləri xalqın tarixi yaddaşı... Ətraflı

Görkəmli sənətkarın solmayan əl izləri

   Azərbaycan tarixi-memarlıq abidələrinin, xüsusilə Qarabağ, İrəvan və Şirvan memarlığının son dərəcə gözəl, maraqlı nəqşlərlə bəzədilməsində şuşalı xəttatlar və rəssamlar yaxından iştirak edib. Həmin sənətkarlardan biri də Usta Qəmbər Qarabaği olub.     &nbs... Ətraflı

Kitabxanaların dünya informasiya məkanına daxil olması günün vacib tələbidir

   Bu gün kitabxanaların qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri çağdaş zamanın tələbinə uyğun informasiya xidmətinin təşkilidir. Cəmiyyətin iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni həyatına ciddi təsir göstərən informasiya xidməti oxucu tələbatının daha dolğun və operativ ödənilməsi baxı... Ətraflı

“Azərbaycan naminə dünya ilə rəqabət aparmağa çalışırıq”

   Təhsil bir millətin gələcəyidir, onun həyat təminatçısıdır, xalqın sabahıdır, dövlətin gücüdür, insanı insan edən mühüm faktorlardan biridir. Cəmiyyətin inkişafı onun övladlarının təhsil səviyyəsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Uzun illərdir təhsil sahəsindəki təcrübələri ilə tanınan,... Ətraflı

“Həyat çətin bir imtahandır”

   Bir Çin atalar məsəlində deyilir: “Bu qısa ömrü əbədi həyat kimi yaşamaq lazımdır”      O, bəxtli və iradəli bir insandır, həyatında yüksəlişlərlə yanaşı, enişlər olanda belə həyat eşqini heç vaxt itirməyib...   O, böyük insandır, sadəli... Ətraflı

Kitab bəhərli ağaclar

   Kitab böyük müəllimdir. Bu gün bizdə böyük müəllimə, bilik mənbəyi olan kitablara maraq dünya ölkələri ilə müqayisədə necədir? Demək çətindir.    Bu yaxınlarda uşaq jurnallarının birində oxuduğum məlumatı sizlərlə bölüşərək demək istəyirəm ki, bəlkə biz də belə ... Ətraflı

Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində görkəmli alimə həsr olunmuş guşə

   Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev Azərbaycan elmində özünəməxsus yolu olan alimlərdəndir. O, 1951-ci ildə ADU-nun geoloji-coğrafiya fakültəsini coğrafiya ixtisası üzrə bitirdikdən sonra Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspiranturasına daxil olub. 1956-cı ildə “Şirvan düzünün şərq his... Ətraflı

Mədəniyyətlərarası dialoqun təşkilində Azərbaycan nümunəsi

   Bakı mədəniyyət Davosuna çevrilir       Fərqli sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dinlərin arasında anlaşmanın, əməkdaşlığın optimal yollarının tapılması hazırda çağdaş dünyanın qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir. Bu mövzuda son illər müx... Ətraflı

Kulturologiyanın təşəkkülü və inkişafında Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rolu

   ADMİU - 90      Kulturologiya tarixi onu yaradan xalqın özü qədər qədimdir. Minilliklər boyu yaşayan xalqlar zaman-zaman nəsildən-nəslə ötürülən böyük bir ədəbi xəzinə, zəngin bir kulturoloji dəyərlər toplusu yarada bilmişlər. Bu kulturoloji dəyərlər toplus... Ətraflı

İstiqlal şairinin yubileyinə töhfə

   Ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən görkəmli ədib və mütəfəkkirlərin, elm, sənət adamlarının yubileyləri geniş şəkildə qeyd edilir.       Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti də bu yubileylərə öz töhfəsini verir, təhsil o... Ətraflı