Tolerantlıq insanlar arasında qarşılıqlı hörmətdir

16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq GünüdürTolerantlıq insanlar və icmalar arasında qarşılıqlı hörmətdir və ortaq dəyərlər ətrafında vahid qlobal cəmiyyətin qurulması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Dünyada irqi və dini dözümsüzlüyün müşahidə olunduğu bir dövrdə tolerantlığa böyük ehtiyac duyulur. Bu ... Ətraflı

Sizə xəlqi salamlar - olmazın acılar yaşamış bacıların taleyindəki şirin paylı adamlar!..

Yaxşı adamlar... Təyini söz birləşmələri içərisində bundan qəşəng səslənəni, gözəl mənalananı, xoş ovqatlandıranı yoxdur, məncə. Bu təyin-tamamlıqlı insanlar tarixən olub, var və olacaq. “Olub, var və olacaq”... Bir qədər trafaret, nəqli və perspektiv statistika təsiri bağışlayan bu sözlərin ortasın... Ətraflı

“Mərhəmətdən yanan çıraq”

“Xeyirxahlıq, insansevərlik, mərhəmət... Hər əməlini bu amallara görə yönəldən, hər addımını bu keyfiyyətlərə uyğun atan insan dünyanın ən genişqəlbli, saf düşüncəli şəxsiyyətidir. Və bəşər tarixində məhz belə insanlar milyonların sevgisini qazanaraq, öz adlarını əbədi olaraq dünyanın mənəviyyat sal... Ətraflı

Səbail rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər

Paytaxtımızın tarixinin, mədəni irsinin yaşandığı bu məkan yeniləşən Bakının da göstəricisidir“Bu müqəddəs ocağa gələrkən yolda maşını saxladım və yuxarıdan Bibiheybət buxtasına baxdım. Bir müddət bundan əvvəl mənim tərəfimdən göstəriş verilmişdi ki, bu ərazi neftlə çirklənmiş gölməçələrdən təmizlən... Ətraflı

Qədim Şumerdə kitab mədəniyyəti

 Kitablar və kitabxanalar  Ötən sayımızda orta əsrlər kitab və kitabxanaları haqqında məlumat vermişdik. Budəfəki yazımızda qədim Şərqdə kitabxanaçılığın inkişafından söz açacağıq.Bəlli olduğu kimi, Şərq qədim dövrlərdən ədəbi, fəlsəfi, elmi, mədəni zənginliyi ilə sirli bir aləm kimi insan... Ətraflı

“İp üstdə süzən qız”

Çağdaşları onu belə çağırırmışlar...İllərlə tanıdığın adamın nömrəsini telefon kitabçanda qara çərçivəyə almaq adama ağır gəlir. O qədər ağır ki, sonralar onunla bağlı fikirləri beynində, ona dair yazası qələmi əlində daş parçası kimi gəzdirirsən. Yazmağa gücün, danışmağa heyin çatmır. İndi Şəfiqə x... Ətraflı

Ən yüksək mükafat xalqın sevgisidir

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyətimizin inkişafında xüsusi xidmətləri varHəyatda nadir insanlar olur ki, bütöv bir xalqın sevimlisinə çevrilir, öz ölkəsinin xoşbəxt gələcəyi üçün çalışaraq şöhrətlənir, hətta Vətəndən uzaqlarda belə mənəvi zənginliyin daşıyıcısı kimi tanınırl... Ətraflı

Hansı kitablara maraq daha çoxdur?

“Oxucular bədii əsərlərə üstünlük verirlər” Dünyanın məşhur şair və yazıçıları, elm və maarif xadimləri kitabların tərbiyəvi əhəmiyyətinə böyük qiymət verərək, öz əsərlərində bu barədə müdrik fikirlər söyləmişlər. Dahi Nizami Gəncəvi kitabı “tükənməz mənəvi qida”, Uilyam Şekspir “tacdan qiymətli”, M... Ətraflı

“Şeypur” jurnalı və Məmmədəli Sidqi haqqında monoqrafiya

Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimli XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatı­nın unudulmuş səhifələri barədə çoxsaylı kitab və məqalələrin müəllifidir. Alimin bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuş... Ətraflı

Orta əsr kitabxanaları

 Adamlar, kitablar və kitabxanalar İnsan təfəkkürünün məhsulu olan kitab tarixə güzgü salır, bizi keçmişlə ünsiyyətə vadar edir. Keçmiş isə sirli-sehrli aləmi özündə yaşadan kitabxanalarda cəmləşib. Kitabxanalar müxtəlif məlumatların (ədəbi, fəlsəfi, elmi, tarixi və s.) yer aldığı kitabların to... Ətraflı