Yaddaşdan bir yarpaq

Azərbaycanın Xalq artisti, görkəmli aktyorumuz Mustafa Mərdanovun bu il 120 illik yubileyidir. Unudulmaz sənətkar 50 il Azərbaycan teatrına xidmət edib, bir sıra filmlərdə yaddaqalan obrazlar yaradaraq kino tariximizdə iz qoyub.Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində, bir çox... Ətraflı

Gözəlliyin əslini aşkarlamaq sənəti

Yusif Hacıyev: «Bu elə bir sənət növüdür ki, insanın mənəvi zövq alması ilə bərabər, cisminə də qulluq edir»«Şıxlar» sənəti haqqında bəlkə də çoxları eşitməyib. Çünki bu, nisbətən yeni bir dekorativ-tətbiqi sənət növüdür. Onu XXI əsr dekorativ-tətbiqi sənətinin yeniliyi, orijinal bir istiqaməti də a... Ətraflı

Bakıda Qara Qarayevin heykəli

XX əsr görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və musiqi xadimi Qara Qarayevin yaradıcılığı öz kökləri ilə xalq musiqisinə söykənir və Avropa və dünya simvolizminin yeni axtarışları ilə çalarlanır. Q.Qarayev mürəkkəb, birmənalı olmayan musiqiçidir. Onun musiqisi ötən əsrin 60-80-ci illərində xüsusilə çətin qa... Ətraflı

Novruz bayramına sənət töhfəsi

Bakı Salsa FestivalıNovruz bayramı günləri paytaxtımızda müxtəlif incəsənət tədbirləri ilə yadda qaldı. Belə tədbirlərdən biri - “Badi-Kubə Salsa” məktəbinin təşkilatçılığı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, “Hyundai Auto Azərbaycan” şirkətinin dəstəyi ilə keçirilən Beynəlxalq Bakı Novruz Salsa Fes... Ətraflı

Bakının memarlıq inciləri: Hökumət evi

Sovet dövründə Bakının tarixi simasına daha da gözəllik bəxş edən çoxlu sayda binalar inşa edilib. Paytaxta xüsusi gözəllik verən, şəhərimizin memarlıq incilərindən olan “Hökumət evi” kimi tanıdığımız bina da bu qəbildəndir. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra hökumət işçilərinin çalışma... Ətraflı

Gün aydın, Yeni Gün!

Özündən öncəki “su”, “od”, “yel”, “torpaq” sələflərinlə birgə!..Dünyamızı Yaz adınla yazıb-yaratmağa xoş gəlmisən! Yazılı ədəbiyyatadək “bənəfşə”, “navrızgülü”, “qarqasoğan” tələffüzlənən süftə gül-çiçəyin mübarək! Sənin saysız cücərtini, sünbülünü, mer-meyvəni bişirəsi “qorabişirən”, məhsulları düş... Ətraflı

Qadın ən ülvi varlıqdır

Ana-qadın! Dünyada ana məhəbbətindən, qadın nəvazişindən, qayğısından təmiz və müqəddəs bir hiss yoxdur. Bəşər nəsli yarandığı gündən bu munis qayğıya möhtac olmuşdur. Ana məhəbbəti kainat qədər sonsuz, həyat qədər şirindir. Ana məhəbbətinin müqəddəsliyi, qadın qəlbinin təmizliyi hər zaman ədəbi əsə... Ətraflı

Gözəllik, zəriflik bayramı

Bütün xanımları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirik!8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününün tarixi XIX əsrin ortalarına və okeanın o tayına gedib çıxır. Mahiyyətində zəhmətkeş qadınların hüquqlarının müdafiəsi, sosialist təmayüllü siyasi çalarlar olsa da, illərdir ki, bu gün hər şe... Ətraflı

Azərbaycanın iqtisadi potensialının gücləndirilməsində regionların inkişaf proqramları

Neft istehsalçısı olan ölkələrdə ən aktual məsələ iqtisadi inkişafın ahəngdarlığını təmin etmək, onun neftdən asılılığını minimuma endirməkdir. Dünya praktikası göstərir ki, neft gəlirlərini hərtərəfli inkişafa generasiya edən ölkələrlə yanaşı, iqtisadiyyatı neft qiymətlərinə bağlı ölkələr də var. S... Ətraflı

Xalq poeziyası: əmək nəğmələri

Xalq poeziyası nümunələrindən söz düşəndə ilk olaraq əmək nəğmələri xatırlanır. Bu nəğmələr əməyə bağlılıq, iş prosesini yüngülləşdirmək, müəyyən mənada, həvəs oyatmaq məqsədilə ifa edilib. Əsasən əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq zamanı istifadə olunub. Əmək nəğmələri içərisində sayaçı sözləri xüsusi y... Ətraflı