Xalqın maarifpərvər xanımı

   Azərbaycanın maarifpərvər qadınlarından biri, böyük yazıçı-dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin ömür-gün yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın nəslindəndir.       Xanın qardaşı oğlu Məmməd bəy Cavanşirin nəvəsi Əhməd bəyin qızıdır.... Больше

TƏQVİM 9-11 aprel

   Azərbaycan      9 aprel 1126 - Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) Şamaxıda doğulub. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk poemanın («Töhfətül-İraqeyn»), «Mədain xərabələri» qəsidəsinin, 17 min beytl... Больше

O, fenomen şəxsiyyət idi

   Mən siyasət adamı deyiləm, lakin tarixi şəxsiyyətlərin, görkəmli dövlət xadimlərinin həyatı ilə yaxından maraqlanmış, onları öyrənməyə çalışmışam. Şah İsmayıl Xətai, Atatürk kimi tarixi şəxsiyyətlərin həyatı ilə bağlı çoxlu ədəbiyyatlar oxumuşam. XX əsrdə Azərbaycanın yetirdiyi nad... Больше

Əbədiyanar söz şamımız

   Böyük Turan aləminin alovlu Azərbaycan Qələmi: “Molla Nəsrəddin”!      Öz formatı boy-biçimində milli güzgü idi “Molla Nəsrəddin”. O tay-bu tay Azərbaycanın və Yaxın Şərqin uzaqvuran qələm-artilleriyası, zəmanəsinin ümummilli areal-aynası idi. Daşıdığı... Больше

Xalçalarımızda məna gözəllikləri

   Keçmişdə olduğu kimi, bu gün də Azərbaycan xalçaları çeşidli naxışları, əsrarəngiz gözəllikləri ilə zəngindir. Bu çeşnilər arasında ana-ilahə mənasını ifadə edən qadın təsvirlərinin tarixi isə xüsusilə qədimdir...      İnsanlar hələ erkən dövrlərdə ağa... Больше

TƏQVİM 5-8 aprel

   Azərbaycan       5 aprel 1909 - Bəstəkar Asəf Zeynallı (1909 - 27.10.1932) Şuşada doğulub. Musiqi mədəniyyəti tariximizdə bir sıra yeni janrların yaradıcısı, simfonik, kamera-vokal və instrumental əsərlərin müəllifidir. Teatr tamaşalarına musiqi bəstəl... Больше

“Artıq dublyorum var...”

   Teatr və kino sənətimizin unudulmaz simalarından biri də Əzizağa Qasımovdur. Ötən əsrdən bizə yadigar qalan filmlərə və televiziya tamaşalarına baxanda aktyorun xoş siması və peşəkarlığı istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Əzizağa Qasımov öz səmimiyyəti ilə tamaşaçını ovsunlamağı baca... Больше

Rus opera səhnəsinin ilk müsəlman qadını

   Milli səhnəmizdə ilk vokal ifaçılarından olan, şöhrəti ölkələr dolaşan sənətkarlarımızdan biri də Fatma Muxtarovadır. O, bənzərsiz istedadı - ecazkar və şaqraq (messo-soprano) səsi ilə bütün not düzümlərində özünü tam sərbəst hiss edib. O, eyni zamanda fərdi aktyorluq yaradıcılığı ... Больше

TƏQVİM 1-4 aprel

   Azərbaycan      1 aprel 1914 - Tanınmış şair, dramaturq Zeynal Xəlil (Zeynal Rza oğlu Xəlilov, 1914 - 11.8.1973) Gəncədə anadan olub. "Arzular", "İki dünya", "Bənövşə", "Günəş, dəniz və insan" və s. şeir kitablarının, "Ulduzlar" mənzum romanının, "İnti... Больше

Uca aşırımın o tayında

   Kəlbəcərin işğalından 20 il ötdü      Aprelin 2-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 20 ili tamam oldu. İşğalçı ordunun 1993-cü il martın 27-də başlanan hücumu bir həftə sonra Kəlbəcərin süqutu ilə nəticə... Больше

Новости

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar