Zülfüqar Hacıbəyov

   Milli mədəniyyət tariximizdə - opera sənətinin, eyni zamanda musiqi teatrının təşkili və inkişafında xidmətləri olan sənət adamları çox olub. Lakin bu yolda Hacıbəylilər ailəsi pozulmaz səhifələr yazıb. Zülfüqar Hacıbəyovun da musiqi teatrımızın inkişafı yolunda ya... More

Müstəqilliyimizin müqəddiməsi - 28 May

   AXC yaranmasaydı...    Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasının 91 ili tamam olur. 1918-ci ilin 28 mayında Şərqdə ilk respublika olan ADR-in yaranması Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoydu. O vaxta qədər yalnız coğrafi məfhum kimi səslənən Azərbaycan... More

Bakının heykəlləri

   Min illərdən bəri yaradılmış heykəl nümunələri bəşər tarixinin canlı şahidləridir. Təsadüfi deyildir ki, heykəltəraşlıq - insanın nəcib əməllərini, şərəf və şöhrətini əsrlər boyu yaşadan ən gözəl sənət növlərindən sayılır. Tişə ustaları öz dövrü üçün xarakterik olan insan surətləri... More

Milli irsi necə qoruyuruq?

   Müasir dövrdə ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənət sahəsində öz həllini tapmamış bir sıra vacib problemlər hələ də qalmaqdadır. Belə halların aradan qaldırılması üçün dövlət orqanları ilə yanaşı, sənət sahəsi ilə məşğul olan insanların da üzərinə məsuliyyət düşür. Öncədən deyək ki, və... More

Tənhalaşan muzeylər...

   Bəzən sevimli yazıçılarımızın yaşadığı dövrə - deməli, həm də keçmişimizə... xəyalən səyahət edirik və bu xəyalı bir az reallaşdırmaq, o auranı yaşamaq üçün muzeylərə üz tuturuq. Lakin çox zaman o məkanı kimsəsiz, xəyallarımızdakı sevimliləri tənha görəndə qəlbimizin sarı simi qırı... More

Muzeyşünaslığın inkişafına dəyərli töhfə

   Muzeyçilik təcrübəsində diqqətçəkən məqamlardan biri də ekspozisiyaların estetik xüsusiyyətləri, onların muzey mühiti ilə düzgün əlaqələndirilməsi, ekspozisiya-interyer münasibətlərinin öyrənilməsi problemidir. Azərbaycan muzeyşünaslığı son illərdə bir sıra fundamental tədqiqatlarl... More

Kənd çaparxanasından Qori seminariyasına

   1882-ci ildə Tiflisdə litoqrafiya üsulu ilə (daş basmaxanası) qiymətli bir kitab çap olundu. Bu müsəlman-azərbaycanlı balaları üçün yazılmış, o vaxta kimi analoqu olmayan, yeni tipli milli dərslik idi. O zaman heç kəs güman etməzdi ki, böyük maarifpərvərlik yanğısı, elmə, təhsilə m... More

Hansı dildə danışaq ki?

   Nə yarpaq, nə külək, nə metal, nə quş,   Səslənmir, oxumur özgə dilində.   Bəs sənə nə düşüb, ay dili yanmış,    Yad dildə ötürsən öz mənzilində?!      B.Vahabzadə      Bir mill... More

18 may - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür

   Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İCOM) təşəbbüsü ilə 1977-ci ildən etibarən 18 may tarixi Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edilir. Bu bayram bir qayda olaraq xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək şüarı ilə keçirilir. Muzeylər mənəvi dəyərləri toplayan, q... More

Ürəkləri fəth edən bəstəkar

   Azərbaycan tar məktəbinin yaranmasında müstəsna xidmətləri olanlardan biri də Səid Rüstəmovdur. O, 1907-ci il mayın 12-də İrəvanda anadan olmuşdur. Böyüdükcə də qəribə, anlamadığı sirli bir dünyanın sehri get-gedə onu özünə çəkirdi. Bu... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar