4500 il tarixi olan tütəyin sahibi

   Lənkəranlı Surxay Əliyev 60 ildir bu alətlə el havalarını ifa edir      Lənkəran rayonunun Səpnəkəran kəndində 83 yaşlı bir qoca yaşayır. Tütək, zurna və digər nəfəsli musiqi alətlərində el havalarının mahir ifaçısı kimi tanınıb. Qəribə formalı qədim t... More

Təqvim 8-11 iyul

   Azərbaycan      8 iyul 1909 - Görkəmli dilçi alim, filologiya elmləri doktoru, akademik Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə (1909 - 10.4.1979) Şəkidə anadan olub. 1946-cı ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dilçiliyi kafed... More

Yaradıcı təxəyyülün aynası: çeşidli parçalar

   Xalqımızın qədim sənət sahələrindən biri də toxuculuqdur. Zəngin naxışlı, rəngarəng çeşidli toxumalar - parçalar daim xalq ustalarının bədii fikir və yaradıcı təxəyyülünü özündə əks etdirib. Eyni zamanda xalqın bədii estetik tərbiyəsinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Həm də dövrün... More

Köhnəqalada muzey yaradılacaq

   Naxçıvan şəhər mədəniyyətinin günümüzə qədər gəlib çatan mühüm tarixi abidələrindən olan Köhnəqalada əsaslı bərpa və yenidənqurma işləri ilin sonunadək başa çatdırılacaq. Ümumi ərazisi 12 min kvadratmetrdən artıq olan ərazidə 600 metr uzunluğunda qala divarının indiyədək 350 metri ... More

Təqvim 4 - 7 iyul

   Azərbaycan      4 iyul 1928 - Tarixçi-alim, professor, Əməkdar elm xadimi Kamran Nəbi oğlu Rəhimov anadan olub. Respublikanın maarif naziri, Ali Sovetin deputatı olub.   4 iyul 1956 - Teatr xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əliq... More

Qəlblərdə yaşayacaq rəssam

   Azərbaycan boyakarlığı özünün zənginliyi və yaradıcı şəxsiyyətlərinin çoxcəhətliliyi, həmçinin mövzu və janr diapazonunun genişliyi ilə fərqlənir. Azərbaycanın Xalq rəssamı Kamil Nəcəfzadənin yaradıcılığı buna parlaq misaldır. Bu rəssam müharibədən sonra yaradıcılıq yoluna qədəm qo... More

Səma şairinin evində

   Girişi İstiqlaliyyət küçəsi tərəfdən - Əlyazmalar İnstitutu ilə eyni qapıdan olan Hüseyn Cavidin ev-muzeyi Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən üç muzeydən biridir.       Muzeyin yerləşdiyi bina tanınmış milyo... More

Qeyri-maddi mədəni irsimizin qorunmasına diqqət artırılır

   Azərbaycan xalqının qədim və rəngarəng qeyri-maddi mədəni irsi minilliklər boyu millətin mentalitetini və şüurunu formalaşdıran əsas amillərdən biri olmaqla xalq yaradıcılığının nailiyyətlərini özündə ehtiva edən unikal bəşəri fenomendir.       Dünyanı... More

Təqvim 29 iyun - 3 iyul

   Azərbaycan      29 iyun 1913 - Xalq şairi, tərcüməçi Nigar Xudadat bəy qızı Rəfibəyli (1913 - 7.10.1981) Gəncədə anadan olub. Lirik şeirləri ilə XX əsr Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirib, xarici dillərdən bir sıra ədəbi nümunələri (F.Şillerin «Məkr ... More

Təqvim 24-28 iyun

   Azərbaycan      24 iyun 1918 - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağı qəbul edilib. Fətəli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi Nazirlər Şurasının qərarı ilə qırmızı parça üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş bayraq Xalq Cümhuri... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar