Sevən, sevindirən səs

   Ali dərəcəli diktor Eldost Bayramın 40 illik yaradıcılığı qeyd olundu      Gözəl səs, rəvan danışıq tərzi, nitq məharəti, natiqlik mədəniyyəti bir Allah vergisidi. Bu xoşbəxtlik hər kəsə nəsib olmur. Eldost Bayram bəxtəvər sənətkardır ki, xalq arasında, milyonları əh... More

Ölümə məhkum edilmiş talelər

   1937-38-ci illər xalqımızın taleyinə qara hərflərlə yazılmış unudulmaz bir tarixdir. Həmin illərdə Azərbaycan xalqının vətənpərvər, namuslu oğul və qızları Stalin repressiyasının qurbanına çevrildilər. Təkcə ayrı-ayrı şəxslərin yox, bütövlükdə yüzlərlə ailələnin başı üzərindən ağır... More

Aktyor ömründən fraqmentlər

   Aprelin 22-si Həsən Əblucun doğum günüdü       Həsən Əbluc 1942-ci il aprelin 22-də Təbriz şəhərində anadan olub. Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkat süquta uğrayandan sonra ailəsi Bakıya köçüb. O, burada böyüyüb. Həsən Əbluc hələ uşaq vaxtlarından ... More

Sənət məbədinin solmayan Səməndər ömrü

   Akademik Milli Dram Teatrı. Bu sənət məbədində çalışan sənət adamlarının xalqın mənəvi təkamülündə, estetik dünyagörüşünün formalaşmasında, dünya mədəniyyəti nümunələrinin cəmiyyətimizə çatdırılmasında xidmətləri olduqca b&... More

Kəngərli türk tayfalarındandır

   Aparılan son araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvandakı məşhur Kəngərlilər qədim türk tayfası olub, çox qədim tarixə malikdir. “Kəngər” sözü Aral və Balxaş gölləri arasında yerləşən qədim Kəng (“Avesta”da Xənqxoy, Çin mənbələrində - Kənquşu) dövlətinin III əsrdə hunlar tərəfindən işğal... More

Şərur yallısı dünyanı gəzir

   Üzeyir Hacıbəyovun xeyir-duası ilə fəaliyyətə başlayan ansambl bu il 80 yaşını qeyd etməyə hazırlaşır      Xalqımızın müstəqillik yoluna qədəm qoyduğu indiki şəraitdə xalq yaradıcılığının, əsrlər boyu yaranan mənəvi və maddi-mədəniyyət nümunələrnin öyr... More

Dünyada analoqu olmayan şəxsi malakofauna muzeyi Azərbaycandadır

    Şəxsi muzey yaratmağın çox çətin, elmə əsaslanan gərgin əmək, dərin bilik, davamlı axtarış, tədqiqat sayəsində mümkün olduğu heç kimə sirr deyil. Malakofauna muzeyi yaratmaqsa qat-qat ağır yükün altına girməklə, illər boyu davam edən, elmi axtarışlara söykənən tədqiqatların nəticə... More

Unudulmaz insan

   O, folklorumuzun cəfakeşi idi      Onunla tanışlığım 1969-cu ildən başlayıb. Həmin illərdə həm də Respublika Xalq yaradıcılığı evinin fəaliyyəti barədəki tarixi sənədləri elmi-texniki cəhətdən qaydaya salırdıq. Gündəliyimdən sətirlər: «22 aprel 1969-cu... More

Qobustan pirləri

   Qobustan petroqliflərini açıq səma altında muzey də adlandırırlar. Burada çoxsaylı qayaüstü təsvirlər, qayaların altında yerləşən qədim insan məskənləri və kurqanlar aşkar edilmişdir. Bu qayalarda regionun 15 min illik tarixi - Yuxarı Paleolit dövründən orta əsrlərə qədər böyük bir... More

Tarixdən ibrət...

   Yaxud M.S.Ordubadinin ilk dramları haqqında      Öz qələmi ilə yarım əsrdən artıq xalqının tərəqqisi və səadəti işinə xidmət göstərmiş görkəmli sənətkarımız Məmməd Səid Ordubadi çox oxunan və çox sevilən yazıçılarımızdandır.   Azərbaycan... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar