Təqvim 21-23 iyun

   Azərbaycan      21 iyun 1794 - Görkəmli tarixçi, şair, maarifçi Abbasqulu ağa Bakıxanov (1794-1847) Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan (Xilə) kəndində anadan olub. Atası Mirzə Məhəmməd xan Bakı xanları nəslindən, anası Sofiya xanım müsəlmanlığı qəbul etm... More

Ənənəvi bəzəkvurma sənətimiz

   "Gözəl xətt kasıb üçün şərəf, dövlətli üçün bəzək, alim üçün isə kamillikdir"      İntişar tapdığı orta əsrlərdə olduğu kimi, bugünkü zəmanəmizdə də bəzəkvurma sənəti öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Onun çeşidli və çox yayılmış növləri var. Söhbətimi... More

Bir aktyorun üç möhtəşəm rolu

   Biri həyatda, ikisi sənətdə      Möhsün Sənani (!) və üçcə rol? Belə bir sənət ampluasına - bu qədər uzun fiziki (1900-1981) və yaradıcılıq ömrünə (60 il), sənət məhsuldarlığına malik bir aktyor haqda belə bir süftə təqdimatı normal qarşılamayacaq hörm... More

Təqvim 17-20 iyun

   Azərbaycan      17 iyun 1926 - Xalq rəssamı Elbəy Rzaquliyev (1926 - 15.9.2007) anadan olub. Əsərləri dünyanın bir sıra ölkələrində sərgilənib. “Qara daşlar”, “Telefonçu qız”, “Arşın mal alan” (1965), “Bakıda küləklər əsir”, “Gün keçdi”, “Arxadan vurul... More

“Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920-ci illər”

   Professor Anar İsgəndərovun kitabı ABŞ-da nəşr olunub      Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Anar İsgəndərovun “Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920-ci illər” (“Realities of Azerbaijan: 1917-1920”) kitabı Amerika Birləşmiş Ştat... More

Təqvim 14-16 iyuna

   Azərbaycan      14 iyun 1794 - Görkəmli şair, mütəfəkkir Mirzə Şəfi Vazeh (1794 - 16.11.1852, Tiflis) Gəncədə anadan olub. 1840-cı ildən Tiflisdə yaşayıb, müəllim işləyib, “Divani-hikmət” ədəbi məclisinə rəhbərlik edib. Burada alman şərqşünas-səyyah Fr... More

“Şirvan xəzinəsinə aparan yollar”

   İyunun 11-də “Miras” mədəni irsin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyi “Heritage Travel” turizm şirkəti ilə birlikdə “Şirvan xəzinəsinə aparan yollar” mədəni irs turlarının təqdimatını keçirdi. KİV nümayəndələrinin də iştirak etdiyi infotur zəngin təəssüratlarla yadda qaldı. &n... More

Türkdilli yazılı abidələr tədqiq olunur

   AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi Azərbaycan və başqa türk xalqlarının institutda saxlanılan anadilli abidələrini tədqiq edir. Abidələrin mənbəşünaslıq istiqamətində öyrənilməsi, transfoneliteratik və fotofaksimile nəşri, müxtəlif nüsxələr əsası... More

Səhnəmizin təkrarsız səs-sədası

   Ayrıca bir «səs» obrazı da yaratmış aktrisa      Onun nəinki sənəti, hətta adı da səhnəyə, teatra ekvivalent kimi səslənirdi. Ümumxalq teatr zövqünə, səhnə-sənət müzakirələrinə hakim kəsilib, Azərbaycan sovet kütləsini kübarlaşmağa, elitarlaşmağa hökm ... More

Xəyalımda ağlayan «Qaragilə»

   Məşhur xalq mahnısı «Qaragilə»ni oxuyanlar çox olub. Amma nədənsə təkcə Rübabə Muradovanın (1933-1984) ifasında bu ürək fəryadından doğan mahnı səslənəndə qəribə hallar keçirirdim və bu, indi də belədir.      Gəlmişəm otağına oyadam səni,  &n... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar