Ozan sənətimiz YUNESKO-nun siyahısında

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasəti və xalqımızın mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək qayğısı ilə Azərbaycan qeyri-maddi irs nümunələrinin qorunması və beynəlxalq səviyyədə təbliği məqsədilə silsilə tədbirlər həyata keçirilir.   ... More

Sofi Həmid türbəsi

   Dizləri üstə çökmüş ağappaq dəvə heykəli, ətrafda üzüm ağaclarına bağlanmış parçadan düzəldilən uşaq beşikləri və bir də dəvə ilə yer arasında yaranmış aralıqdan keçməyə cəhd edən çoxlu insanlar…   Bu mənzərəyə Bakının Qaradağ rayonunun Səngəçal qəsəbəsində, Miəcik ə... More

Kişi adam

   Turabovun son rolu: ölümdən ölümsüzlüyə      Biz adamların gerçək dəyərini onları itirəndən sonra anlayırıq. Anlayıb təəssüflənirik. Fəqət nəticə çıxarmırıq. İtirə-itirə başımız daşdan-daşa dəysə də, nə faydası? Səhvlər dönə-dönə təkrarlanır. Bu acı hə... More

Əjdərbəy, Göy məscid və ya İttifaq məscidi

   Bakının mərkəzində qərar tutmuş, özü kimi tarixi də qədim və zəngin olan Əjdərbəy məscidi.   Abidənin özəlliyi ondadır ki, o həm də xalq arasında Əjdərbəy, Göy məscid və ya İttifaq məscidi kimi adlanır.       Məscidin tikilmə tarixi çox maraqlıdır. Deyilənl... More

Sevilib, heykəlləşən sənətkar...

   Dünyada parlaq həyat və yaradıcılığı ilə tanınan, eyni zamanda qəlblərdə, könüllərdə özünə yer tapan,sevilən sənət adamları çox olub. Xüsusilə yaradıcı adamlar - «Yeddi oğul istərəm», «Dədə Qorqud» filmlərinə baxarkən onun yaratdığı Mirpaşa və Qaraca çoban obrazları göz önünə gəlir. İst... More

Nadir bitkilər məkanı

   1934-cü ildə Bakının ən hündür yerində, dəniz səviyyəsindən 135 metr hündürlükdə möhtəşəm bağ salınır. Elə bir bağ ki, təbiətin ən nadir bitkilərini özündə toplayır. Bu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Nəbatat bağı idi. Məhz bu bağın təşkilindən sonra ölkədə bağçılığın el... More

Sentyabrın ədəbi yaddaşı

   14 sentyabr   İtalyan ədəbi dilinin banisi olan Dante qədim zadəgan nəslindəndir. 1265-ci ildə Florensiyada doğulmuşdur. Boloniya universitetində təhsil almış, hüquq və fəlsəfəni öyrənmişdir. Gənc yaşlarından Florensiyanın ictimai həyatında fəal iştirak etmiş, "ağ" qvelflər pa... More

SƏS ömrü

   Biçarə sərnişin... xəyallar dünyasının sakini... talesiz bəxtəvər...      (Əvvəli ötən sayımızda)      İnstitutu bitirib vətənə qayıdandan sonra kinostudiyada bir-birinin ardınca filmlərə çəkilirdim. Bir gün Həsən m&uu... More

Uzun ömrün akkordları

   «Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir...»   Heydər Əliyev      Üzeyir Hacıbəyov! Bu şərəfli ad özündə zəngin tərcümeyi-halı, müxtəlif və mürəkkəb dövrlərdən keçən ömür yolunu, parlaq şəxsiyyəti və çoxcəhətli yaradıcılığı birl... More

Üzeyir ömrü - zamansızlıq

   O, dövrünün mücahididi. Millət aşiqi, vətən təəssübkeşi, sənət cəfakeşidi. Həmişə əlçatmazdı, qibləgahdı. Və heç şübhəsiz, bütün zamanların sınağından üzüağ çıxan ürfan adamı, dahidi. Səmimi deyim ki, Üzeyi... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar