“Qo­yun ili” nə vəd edir?

Ar­tıq 2014-cü ilin (“At ili”) son dəm­lə­ri­dir. Ki­mi­si ilin fə­sil­lə­ri­nin, ay­la­rın, gün­lə­rin at sü­rə­ti ilə gə­lib-keç­di­yi­ni dü­şü­nür. Bə­zi­lə­ri isə as­ta ye­ri­şi­ni... Ətraflı

Qaradağ rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər

“Qaradağ rayonunun Azərbaycanın xəritəsində, iqtisadiyyatında özünəməxsus yeri vardır. Burada böyük sənaye müəssisələri yerləşir. Qaradağ rayonu Azərbaycanın bu keçid dövründə problemlərin həll olunmasında çox səylər qoyur və mən bəyan etmək istəyirəm ki, Bakı şəhərinin başqa rayonları ilə müqayisəd... Ətraflı

Ekoloji problemlərin yaranmasında insan amilinin rolu

Turizmin ekologiyaya zərərli təsirini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif layihələr hazırlanırƏtraf mühit insanın həyatına, şəraitinə, səhhətinə təsir edən amillərin toplusudur. Son illər yer üzündə əhalinin sürətli artımı, elmi-texniki tərəqqi, kimya, biologiya elmləri sahəsində əldə edilən yeniliklər, ... Ətraflı

Bədii təbiət ustadı

Təbiətimizin fırça şairi Səttar Bəhlulzadə Hə, Səttar Bəhlulzadə təbiətimizin bədii fırça şairi idi! Onun “əyri-üyrü” xətləri, çalın-çarpaz cizgiləri, rəngbərəng səma-çətirləri - seçmə poeziya sətirləri, klassik qəzəllər gözəlləri! İşıq-kölgə fəndləri qoşma-gəraylı bəndləri. Kətan-“kitab”larındakıla... Ətraflı

Daha bir əbədiçilik - AZƏRBAYCANÇILIQ!

Bu, hər bir statistik fərddən, ailədən, məhəllədən, kənddən, qəsəbədən, şəhərdən mənbələnərək doğma Vətəndəkilərimizlə bərabər, dünyanın bütün qəribliklərində yaşayan soydaşlarımızın qəlbində mənsəblənən ən ümummilli mənəvi nemət!..Bu, yeni bir yenilməzlik ideyası. O qədər kompleksal yenilik ki, fik... Ətraflı

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları iqtisadi güc və rifah deməkdir

3 avqust 1993-cü il. Azərbaycanda dərin böhranın yaşandığı günlərdən biri. Bakıda ABŞ-ın IDB şirkətinin quraşdırdığı beynəlxalq peyk rabitə kompleksinin açılışı keçirilir. Ölkə dünya telekommunikasiya sisteminə qoşulur. Mərasimdə Ali Sovetin sədri, prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əl... Ətraflı

Elm və təhsil işıqlı gələcəkdir

Azərbaycanda təhsilin inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik. Bu mənada “Təhsil əsri” elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşması və güclü iqtisadiyyatın qurulmasında ... Ətraflı

Etnoqrafiya xalqın mədəni mənzərəsidir

Xalqı öyrənən, təsvir edən, xalqa daha yaxın olan, onun adət-ənənələrinə, istək və arzularına bələd olan etnoqrafiya elmi bu gün daha çox azərbaycançılıq ideyalarına xidmət edərək inkişaf etməlidir. Çünki zaman, ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi mövqe, multikultural məkanlardan biri olması bunu xüsusilə ... Ətraflı

İnformasiya texnologiyaları gələcəyə yol açır

İnformasiya cəmiyyəti müasirliyə aparan yoldur. Bəşər tarixində informasiya həmişə mühüm əhəmiyyət kəsb edib. XX əsrin ortalarından başlayaraq sosial tərəqqi, elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində informasiyanın rolu daha da artıb. Qloballaşan dünyada informasiyanın mahiyyəti və müasir sivi... Ətraflı

17 günlük həyəcan, idman və tanıtım

İlk Avropa Oyunları dünyanın diqqətini ölkəmizə yönəldəcək Gələn il Bakıda keçiriləcək ilk Avropa Oyunlarına 200 gündən də az vaxt qalıb. Paytaxtın mərkəzi küçə və meydanlarında qurulan geriyə sayım saatları anbaan bizi bu möhtəşəm tədbirə yaxınlaşdırır. 2015-ci ildə bütün Avropanın, eləcə də dünyan... Ətraflı