“Azərbaycan naminə dünya ilə rəqabət aparmağa çalışırıq”

   Təhsil bir millətin gələcəyidir, onun həyat təminatçısıdır, xalqın sabahıdır, dövlətin gücüdür, insanı insan edən mühüm faktorlardan biridir. Cəmiyyətin inkişafı onun övladlarının təhsil səviyyəsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Uzun illərdir təhsil sahəsindəki təcrübələri ilə tanınan,... Ətraflı

“Həyat çətin bir imtahandır”

   Bir Çin atalar məsəlində deyilir: “Bu qısa ömrü əbədi həyat kimi yaşamaq lazımdır”      O, bəxtli və iradəli bir insandır, həyatında yüksəlişlərlə yanaşı, enişlər olanda belə həyat eşqini heç vaxt itirməyib...   O, böyük insandır, sadəli... Ətraflı

Kitab bəhərli ağaclar

   Kitab böyük müəllimdir. Bu gün bizdə böyük müəllimə, bilik mənbəyi olan kitablara maraq dünya ölkələri ilə müqayisədə necədir? Demək çətindir.    Bu yaxınlarda uşaq jurnallarının birində oxuduğum məlumatı sizlərlə bölüşərək demək istəyirəm ki, bəlkə biz də belə ... Ətraflı

Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində görkəmli alimə həsr olunmuş guşə

   Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev Azərbaycan elmində özünəməxsus yolu olan alimlərdəndir. O, 1951-ci ildə ADU-nun geoloji-coğrafiya fakültəsini coğrafiya ixtisası üzrə bitirdikdən sonra Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspiranturasına daxil olub. 1956-cı ildə “Şirvan düzünün şərq his... Ətraflı

Mədəniyyətlərarası dialoqun təşkilində Azərbaycan nümunəsi

   Bakı mədəniyyət Davosuna çevrilir       Fərqli sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dinlərin arasında anlaşmanın, əməkdaşlığın optimal yollarının tapılması hazırda çağdaş dünyanın qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir. Bu mövzuda son illər müx... Ətraflı

Kulturologiyanın təşəkkülü və inkişafında Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rolu

   ADMİU - 90      Kulturologiya tarixi onu yaradan xalqın özü qədər qədimdir. Minilliklər boyu yaşayan xalqlar zaman-zaman nəsildən-nəslə ötürülən böyük bir ədəbi xəzinə, zəngin bir kulturoloji dəyərlər toplusu yarada bilmişlər. Bu kulturoloji dəyərlər toplus... Ətraflı

İstiqlal şairinin yubileyinə töhfə

   Ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən görkəmli ədib və mütəfəkkirlərin, elm, sənət adamlarının yubileyləri geniş şəkildə qeyd edilir.       Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti də bu yubileylərə öz töhfəsini verir, təhsil o... Ətraflı

...Bu da bir generallıq

   Keçmiş ordulardakılarımız qılınclarıyla, arxivlər səyyahımız Şəmistan Nəzirli qələmiylə...      Avqustun əvvəlləri telefon söhbətimizdə dedim səndən yazmaq istəyirəm, dedi ayə, zəhmət çəkmə, daha vacib məsələlərdən yaz. Dedim, bu lap Mirzə Cəlilin məlu... Ətraflı

Bədii tikmələrin sehrli dünyası

   Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixi boyunca zəngin və özünəməxsus mədəniyyət yaradıb. Mədəni irsimizin mühüm inkişaf yolu keçmiş sahələrindən biri dekorativ-tətbiqi sənətdir. Bu sənətin yaşadılmasında, günümüzə gəlib çıxmasında fədakar, peşəsinin vurğunu olan ustalar böyük əmək sərf ... Ətraflı

Dövlətin paytaxtından dünyanın humanitar paytaxtına doğru

   İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna sözardı         Aslan Aslanov,   AzərTAc-ın Baş direktoru      Bu il oktyabrın 4-5-də Bakıda İkinci Beynəlxalq Humanitar Forum keçirildi. Gündəliyində... Ətraflı