Şamaxı şəhidləri haqqında kitab

“Elm və təhsil” nəşriyyatında şair-publisist Mətanət Ulu Şirvanlının “Şəhidlik zirvəsi – Şamaxı şəhidləri” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrindən bəhs edən kitabda müəllif Vətən torpaqlarının azadlığı uğ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 28–31 avqust

Azərbaycan   28 avqust 1918 – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti xalq maarifinin, orta məktəblərin milliləşdirilməsi, ölkənin bütün məktəblərində türk (Azərbaycan) dilinin icbari qaydada tədris olunması barədə qərar qəbul edib. 28 avqust 1935 – Ta... Ətraflı

Səbr etmək yaxşıdır boş əlləşməkdən...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Bizim Vüsalın vüsalı

O, igidliyi, mərdliyi, dürüstlüyü ilə təkcə bir ailənin, bir nəslin yox, bir xalqın, bir ulusun Vüsalına çevrilə bildi. Ailəsinin, bütünlükdə nəslinin yeganə soy davamçısı olan Vüsal şəhadəti ilə neçə-neçə nəslə, doğulacaq daha... Ətraflı

Xatirə təqvimi 25–27 avqust

Azərbaycan   25 avqust 1910 – Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Bəhram Tofiq oğlu Əfəndiyev (1910-1967) anadan olub. Gəncə Dövlət Dram Teatrında baş rəssam işləyib. 25 avqust 1915 – Əməkdar memar Tahir Abdulla oğlu Abdullayev (1915-2004) anadan olub. 25 avqust 1926 – Xalq ... Ətraflı

Lələtəpə Neolit dövrüyaşayış yerində yeni tapıntılar

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Eneolit və İlk Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Xəqani Alməmmədovun rəhbəri olduğu ekspedisiyanın Füzuli rayonunun Horadiz kəndinin inzibati ərazisinə daxil olan Lələtəpə Ne... Ətraflı

Orta əsrlərin tanınmış musiqişünası

Orta əsrlərdə Azərbaycanın ensiklopedik bilik sahibi elm adamlarından biri də musiqişünas alim Fətullah Şirvani olub. O, musiqi ilə bərabər riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, coğrafiya, biologiya və ədəbiyyat sahəsində də böyük uğur qazanıb. Musiqi də daxil olmaqla bir sıra elm sahələr... Ətraflı

Nizami Gəncəvi fəlsəfi dünyasında insan amili və söz məfhumu

(əvvəli qəzetin 18 avqust sayında) Məlum bir həqiqəti etiraf etməliyik ki, Nizami Gəncəvi saray şairiliyindən daim imtina etmişdir. Çünki saraydakıların səmimiyyəti onu heç vaxt qane etməmişdir. Bütün qeyri-insani münasibətlərin də ən çox məhz saraylarda yara... Ətraflı

Rahatlığa göz dikib oturmaq dinclik deyil...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Xatirə təqvimi 20–24 avqust

Azərbaycan   20 avqust 1901 – Məşhur xanəndə, Xalq artisti Xan Şuşinski (İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov; 1901 – 18.3.1979) Şuşada doğulub. Muğamlarımızın bənzərsiz ifaçısı olmaqla yanaşı, “Şuşanın dağları”, “Məndən gen gəzmə”, “Ay gözəl&rd... Ətraflı