Xatirə təqvimi 26–29 iyun

Azərbaycan   26 iyun 1922 – Əməkdar memar Şəfiqə Mikayıl qızı Zeynalova (1922-1979) anadan olub. 26 iyun 1929 – Əməkdar elm xadimi, həkim-yazıçı Nurəddin Məmmədbağır oğlu Rzayev (1929 – 17.10.2011) Gədəbəy rayonunda doğulub. Türkologiya, tarix, ədəbiyyat və s. m&ou... Ətraflı

Nəcəf Rasimin sənət dünyası

Azərbaycan təsviri sənətinin XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində inkişaf mənzərəsini formalaşdıran rəssamların yaradıcılığı yeni bədii-estetik xüsusiyyətlərlə zəngin olmuşdur. Onların bu dövrdə Avropa və rus təsviri sənət ənənələri ilə tanışlığı Azərbaycan təsviri sənətinin realiz... Ətraflı

Xan qızına qəmxar olan şairə

Söz-sənət yurdu Qarabağın tanınmış qadın şairləri arasında Fatma xanım Kəminənin də adı hörmətlə çəkilir. O, Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən olub. Dövrünün söz-sənət sahibləri onun yaradıcılığın... Ətraflı

Nizami şeriyyəti və Üzeyir dühası

“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-romanslarında söz və musiqi   Azərbaycan incəsənətinin tarixi ədəbiyyatla, şeirlə musiqinin vəhdətini nümayiş etdirən nümunələrlə zəngindir. Nizaminin, Füzulinin, Qövsinin, Vazehin, digər söz ustadlarının mu... Ətraflı

Kinorejissor Çingiz Rəsulzadə dünyasını dəyişib

Kinorejissor, rəssam Çingiz Rəsulzadə 49 yaşında vəfat edib. Çingiz Rəsulzadə 20 fevral 1972-ci ildə Bakıda anadan olub. Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qrafik-rəssam ixtisasında,... Ətraflı

Xatirə təqvimi 22–25 iyun

Azərbaycan   22 iyun 1802 – Şərqşünas, maarifçi Mirzə Kazım bəy (Mirzə Məhəmməd Əli Hacı Qasım oğlu; 1802-1870) anadan olub. Peterburq Universitetini bitirib, 1839-cu ildə “Türk-tatar dilinin qrammatikası” dərsliyini çap etdirib. 1853-cü ildə Peter... Ətraflı

Ağ-qara rənglərin dili ilə danışan rəssam

Tanınmış rəssam, qrafika ustası Ələkbər Ələsgər oğlu Rzaquliyev 1903-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, İçərişəhərdə yaşayan və ticarətlə məşğul olan böyük bir ailədə boya-başa çatmış, uşaqlıqdan Şirvanşahlar sarayını, dar küçələri, Qız qalasını, qala... Ətraflı

Vətənə fəda üç dost

Atalarımızın dost, dostluq məfhumları ilə bağlı xeyli gözəl deyimləri, məsəlləri var. Hərəsi də ayrı bir hikmət, həqiqət yüklü. Onların arasında yaşadığımız çətin məqamlarda sınaqdan keçirib, saf-çürük etdiyimiz dostlardan bəhs edən bir atalar söz&u... Ətraflı

“El sənətdən, sənət eldən ayrılmaz...”

Ötən əsrdə mahir ifası və bədii yaradıcılığı ilə aşıq sənətində iz qoyan, ustad ünvanı almış sənətkarların adı çəkiləndə Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq İmran  da yada düşür. O, qədim Göyçə elimizdən qopan, saz ifaçılığı ilə poetik irsi bir-bi... Ətraflı

Xatirə təqvimi 17–21 iyun

Azərbaycan   17 iyun 1926 – Xalq rəssamı Elbəy Həsən oğlu Rzaquliyev (1926 – 15.9.2007) anadan olub. Əsərləri bir sıra xarici ölkələrdə sərgilənib. “Qara daşlar”, “Telefonçu qız”, “Arşın mal alan” (1965), “Bakıda küləklər əs... Ətraflı