Doğma yurdu vəsf etməkdən yorulmayan sənətkar

Mikayıl Abdullayevin vəfatından 20 il ötdü   “Azərbaycan, doğma vətənim. Mən sənin doğma balan, aşiqin kimi səni, sənin gözəlliyini kətan üzərində vəsf etməkdən yorulmuram, doymuram”. Bu sözlərin müəllifi milli təsviri sənətimizin görkəmli nüm... Ətraflı

“Uzun illər keçib, elə bilirəm qardaşım indi şəhid olub...”

Əslən Şuşadan olan, bu şəhərdə doğulub-böyüyən, həyatının müəyyən mərhələsi Şuşa ilə bağlı olan, burada şəhidlik zirvəsinə qovuşan Milli Qəhrəmanlarımızı tanıtmaqda davam edirik. “Şuşalı Milli Qəhrəmanlar” silsiləsində son olaraq Rizvan Teymurovdan söz açacağıq... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24–26 avqust

Azərbaycan   24 avqust 1896 – Sənətşünas alim Məhəmməd Ağaoğlu (1896-1949) İrəvan şəhərində anadan olub. 1920-ci ildə Türkiyəyə, oradan Amerikaya mühacirət edib. Miçiqan Universitetində dərs deyib, “İslam incəsənəti” jurnalının redaktoru olub. 24 avqust 1... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   508 il əvvəl... 23 avqust 1514-cü ildə Səfəvi dövlətinin başçısı Şah I İsmayılın qoşunları ilə Sultan I Səlimin (Sultan Səlim Yavuz) başçılıq etdiyi Osmanlı ordusu arasında Çaldıran düzündə (Maku şəhəri y... Ətraflı

Yarıməsrlik xatirənin işığında

Memar Fuad Seyidzadənin vəfatının 50 illiyinə   Uzaq gəncliyimizin unudulmaz dostu... Yaddaşlara həkk olan insan... Əsl kişi ləyaqətli və nəcabətli insan... Gənc, yaraşıqlı və mehriban oğlan... Bakıda 60-cı illər gəncliyinin mütərəqqi rəmzi... Böyüklə böyük, kiçi... Ətraflı

“Şuşanın abidələri”

V yazı   “Şuşanın abidələri” rubrikasında mədəniyyət paytaxtımızın tarixi-mədəni tikililəri haqqında söz açmağa davam edirik.   Culfalar məscidi   Şuşanın XVIII əsrdə salınmış aşağı məhəllələrindən biri Culfalar məhəlləsi idi. Tanınmış tədqiqatçı jurnali... Ətraflı

Bənzərsiz ədəbiyyatşünas alim

XX əsrin ikinci yarısında milli ədəbiyyatşünaslığın köklü problemlərinin həllində, aktual təmayüllərin aydınlaşmasında əzmlə çalışan alimlərimiz olub. Belə diqqətəşayan alimlərimizdən biri də görkəmli tənqidçi, ədəbiyyatşünas,  filologiya elmləri dokt... Ətraflı

Xatirə təqvimi 18–23 avqust

Azərbaycan   18 avqust 1991 – Görkəmli dilçi və ədəbiyyatşünas, şair, tərcüməçi, pedaqoq Əkrəm Cəfər (Əkrəm Səftər oğlu Cəfərov, 5.5.1905 – 1991) vəfat edib. “Dilşünaslıq elementləri”, “Müasir Azərbaycan dili oçerkləri&... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   388 il əvvəl... 19 avqust 1634-cü ildə növbəti Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1623-1639) gedişində Sultan IV Muradın qoşunları İrəvan qalasını ələ keçiriblər. Lakin Osmanlı qoşunları İrəvan qalasını uzun müddət əlində saxl... Ətraflı

Puşkin və Şuşa

Rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkin Qafqaza iki dəfə səyahət etmişdi: birinci dəfə hakimiyyəti və hökumət məmurlarını həcv etdiyinə görə 1820-ci ildə xidməti təyinat adı ilə Rusiyanın cənubuna sürgün edilən zaman, ikinci dəfə 1829-cu ildə. İlk səfərində yalnız Şimali Qaf... Ətraflı